Ofmediа.bg

Директорът на Служба ”Военна информация” Йордан Бакалов не дочака 1 ноември, когато трябва да влезе в сила приетият в четвъртък Закон за военното разузнаване и подаде оставка.  Той информирал в петък устно министърът на отбраната Николай Ненчев, а в днес ще му връчи писмено оставката си. Бакалов казал, че след като се оттегли, ще продължи с преподавателската си дейност в Нов български университет, което той правеше и като директор.

При гласуването на закона с гласовете на левицата и на ГЕРБ бе подкрепено предложението за директор на службата да се назначава само военнослужещ с висше военно звание. По тази причина Йордан Бакалов отпада от евентуалните кандидати за ръководител на „Военна информация”.

Текстът „Директор на Службата може да бъде военнослужещ на действителна военна служба с висше военно звание" бе по предложение на народните представители Таско Ерменков, Ангел Найденов, Димитър Дъбов, Иван Иванов, Атанас Зафиров, Красимир Янков и Димитър Димитров. В доклада си за второто четене на закона Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения предлагаше, освен от военнослужещ, длъжността да може да се заема и от цивилен служител, което в пленарна зала не бе подкрепено.

Йордан Бакалов беше назначен за директор на Служба „Военна информация” на 19 май т.г със заповед на министъра на отбраната Николай Ненчев. Според приетия закон, обаче, новият директор ще бъде назначаван по предложение на правителството с указ на президента.

В момента има достатъчно генерали и полковници, които отговарят на изискванията на закона, включително и да притежават 10-годишен професионален стаж в системата за защита на националната сигурност или въоръжените сили. Предполага се, че изборът ще падне върху генерали или адмирали, които в момента са аташета по отбраната и са заемали отговорни длъжности във военното разузнаване. Не е изключено длъжността да заеме и офицер с висше военно звание от войските или Щаба на отбраната.

В историята на военното разузнаване Йордан Бакалов ще остане с факта, че по негово време бе предаден архивът на Служба „Воена информация” на Комисията по досиетата, което неговият предшественик Веселин Иванов не направи и бе освободен от министър Ненчев.

Дамян Атанасов

На 26.02.2015 г. в музикалната зала „Борис Христов“ на Централния военен клуб в София с участието по поименни покани на над 50 изтъкнати български интелектуалци – учени,просветни и културни дейци,военна интелегенция,бизнесмени и общественици се проведе учредителното събрание на Обществената академия за наука,образование и култура.Почетен гост на събитието бе изтъкнатият представител на руската наука,ученият със световна слава акад.Константин Константинович Колин.

Срещата бе открита с встъпително слово на Симеон Симеонов – председател на Отечествения съюз,който приветствува участниците в учредителното събрание и изложи мотивите на ръководството на ОС за подкрепа на инициативата.

От името на инициативния комитет акад.Асен Богданов представи Програмните цели и Статута на Обществената академия като обоснова необходимостта от такава обществена организация в състава на най-масовото гражданско сдружение ОС,която в сътрудничество с БАН ,университетите,просветните и културни институти да бъде коректив от граждански позиции на държавната политика в духовната сфера.

С приветствени думи към участниците се обърна проф.д-р Константин Колин,който предаде поздравленията на руската академична общност към начинанието и сподели личния си опит от участието му в аналогични академични структури в Русия и по света.На събранието бяха огласени поздравителни адреси с изразена готовност за бъдещо сътрудничество от БАН,Съюза на българските учители,Международната академия по информатизация –Москва,Международната академия за наука,образование,индустрия и изкуства – Сан Франциско,Московския държавен технически университет по радиотехника,електроника и автоматика,СУ „Св.Кл.Охридски“ и други.

С огромно болшинство събранието утвърди Устава и Програмата на ОАНОК и избра Академичен съвет в състав от 7 души:акад.Асен Богданов - председател,проф.д-р Искра Баева – зам.председател по науката,доц.Стойчо Симов – зам.председател по образованието,д-р Орлин Стефанов – зам.председател по културата,проф.Божана Неделчева – член,д-р Янка Такева – член и д-р Теодора Узунова – научен секретар.

Събранието изслуша с интерес великолепния концерт ,подготвен от Миглена Иванова – секретар на НС на ОС с участието на млади български таланти.По време на тържествения коктейл бяха установени много полезни контакти и набелязани амбициозни идеи пред ОАНОК за благото на България.