Академично слово

Уважаеми дами и господа!

Скъпи колеги!

bogdanov 301115Излизам пред Вас в качеството си на Председател на новосъздадената Обществена Академия за наука, образование, култура. Аз съм българин, български учен, с трудове в национални и немалко университетски библиотеки по света. Имам и международно признание, носител съм на златен медал на Калифорния на името на Алберт Айнщайн и за интегриране на науката и образованието, на златен медал на Международната Академия за информатизация - консултант на ООН за принос в изграждане на световното информационно общество.

Кавалер и командир съм на орден за наука, образование, култура на Европейската Академия за информатизация – Брюксел за развитие на взаимоотношението на науката, образованието, културата.

Радетел съм на българщината. Поради това, с пълна убеденост, решителност и отговорност се захванах с учредяването, организирането и функционирането на Българска Обществена Академия за наука, образование, култура.

Задават ми въпрос – кому е необходима тя? Обществената Академия за наука,образование,култура е необходима на

българската нация. Тя е призвана да отговори на въпросите:

…“От къде идваме? „Къде отиваме?“ ,“Къде сме сега?

България е била държава с несломим дух. Дух, защитен от българския език,писменост и култура. Тя се е простирала от Балтийско море до Тихия океан. От Северния ледовит океан до Индийския океан. Завоеватели от много държави са правили опит да я покорят, но винаги са претърпявали крах. Българският дух бил и е непреодолима бариера.

България е била люлка на европейската култура и цивилизация. Това го признават световно известни изследователи и учени. Признават го и безспорни политически лидери от Англия, Франция, Италия.

Преди Средновековието в света е имало 21 цивилизации. Една от тях е била българската. Тя е разширявала границите си предимно със своето силно културно влияние.

Това е концентриран отговор на първия въпрос-„От къде идваме?“ -„А къде отиваме?“ Нашата национална кауза

може да се дефинира така:СИЛНА ДЪРЖАВА! ПРОСПЕРИРАЩО ОБЩЕСТВО! БЛАГОДЕНСТВАЩ НАРОД!

Скъпи колеги, пред нас с императивна стойност възникват въпросите: Къде и в какви направления са стратегическите изследвания, проектирани и осъществявани от българските властимащи?

Въз основа на тези изследвания, какви стратегически цели са формирани пред българската нация? Те ще осигурят ли

устойчиво развитие на България? Имаме ли поне бегла представа за социално-икономическата и духовна реалност у нас след 50-100-200 г. Знаем ли, какво ни очаква –катаклизми, катастрофи, кризи, или подем, разцвет?

Какъв човешки потенциал ще имаме след 50-100години ? С какви знания и умения той щеразполага и ще може ли да ги използва за развитието на Родината ни?

Как ще се развива българския език, литература и култура до края на 2000г. и началото на 3000г. Още сега се прави опит да се налага английския език и т.н. европейски и американски ценности, които нямат нищо общо с българската култура, въз основа на която възниква истинската европейска култура и цивилизация, а не тази, която ни се натрапва!

Унищожава се учтивата форма на общуване и всички медии ни налагат тикането, което при нас е само между близки хора, с това се опитва да се променя българската народопсихология и т.н.

И още и още въпроси има, по които малко хора в България работят сериозно и отговорно, а ни натрапват чуждото, което е няколко нива под нашата средна интелигентност и култура. От всички посоки ни заливат песимистични прогнози. Дори се подчертава от различни чуждестранни източници, че България няма да съществува, като държава. Че българската нация ще изчезне. Че българския дух ще бъде сломен. Целта е, ние българите да изпаднем в безизходица, да се стресираме, фрустрираме и да капитулираме пред предсказваните прокоби! Те се градят на безотговорното, деструктивно управление на България. В резултат на това се налагат констатациите:

Нямаме собствена доктрина, за да пазим своя суверенитет! Липсва и система за национална сигурност, но президентството лансира закон, който да я управлява.

Нямаме дългосрочна градивна социално-икономическа политика! Но се налагат олигарсите. Чужди монополи заграбват енергетиката и др. доходоносни отрасли, проникват генно-модифицирани храни и т.н.

Нямаме дългосрочна програма с обосновани цели за образованието, науката и културата.Имаме само нерешени проблеми-голяма част, от които под външно въздействие сами си създаваме. Нямаме постижения, с които да се

гордеем. Чужди сили нацвъкаха насип неправителствени организации, които още от начало работят с техни средства за изпълнение на поставените им задачи. А, следкато проникнат в официалните институции, вече с български народни средства продължават да изпълняват чужди задачи и да разстройват равновесието в природата, обществото, икономиката на България и всичко в името на създалото се гражданско общество, каквото у нас още няма!

Уважаеми колеги, тези и редица други значими проблеми в нашето общество / бедност, насилие, разединение, безнравственост, профанация / очертават изследователските области на нашата Академия. Тяхната

сериозност и комплициране определя голямата и дълговечна перспектива за функциониране и развитие на нашата Академия.

Успехите на Академията в намиране и разработване на ефикасни решения на тези проблеми са нашата отплата към българския народ.

Ние ще правим всичко възможно за очертаване и постигане на така необходимите му радост, надежда, упование .

Имаме капацитет да ги постигнем! Нужен ни е разум, вяра, воля, смелост, солидарност, трудолюбие, всичко което обхваща българското родолюбие, което поддържа силата и несломимостта на българския дух.

Нужно е действително ефикасно научно обслужване на обществото. За сега в това отношение съществува все по разширяващ се вакуум. Обществената Академия за наука, образование, култура има амбицията и ресурса да го запълни.

В нашата Академия са събрани учени и отговорни мъже и жени. Академията ни ще се превърне в национален генератор на идеи, програми, проекти и модели за ефективни решения на натрупалите се в обществото

проблеми.

Академията ни трябва да се обособи, като средище за свободен обмен на научни идеи, възгледи и предложения за оптимизиране функционирането на обществото. Тя е и една

възможност за творческа реализация на всеки един от нас! Ние с вас, с всички български родолюбци ще даваме решения за рационализиране управлението на държавата и на обществото.

Ние насочваме научните си интереси, към всички основни страни и сфери на обществения живот- икономика, образование, бит, култура, комуникации, изкуство,екология,

урбанистика, здравеопазване, правна и национална сигурност, защита и т.н. Ще разработваме и модели, технологии и процедури за активно включване на талантливите и нравствени български граждани в управлението на обществото. Ще предлагаме практически решения за гарантиране свободата на личността.

Наш девиз ще бъде латинската сентенция: „САЛОС ПУБЛИКА СУПРЕМА ЛЕКС !“ т.е. „Общественото благо е върховен закон!“

Уважаеми колеги, нашата Академия е ОБЩЕСТВЕНА. Неин върховен суверен е обществото, т. е. свободният български народ.

За нас е чест и гордост, че му служим със своя интелект, нравственост, знания, умения и жизнен опит.

Скъпи колеги, в тази зала сме се събрали единомишленици. Нас ни обединяват общи цели, статус и желания. Вярвам Ви безрезервно! Разчитам на Вас изцяло! Нека да се хванем здраво един за друг, за да реализираме заръката на Хан Кубрат : „Обединението прави силата!“ То поддържа силата на духа на нашата нация!

Само така ще направим една уникална и необходима за обществото Академия.

Акад. проф. д. на ик. и ф. н. Асен Богданов

Честваха 90-годишнина на Кина Хаджиева, виден общественик на Варна

 

Симеон Кулиш

kina 1 281115На 26 ноември Отечествен съюз-Варна, заедно с подкрепата и любезното домакинство на Асоциация „Да съхраним жената” с председател Йорданка Ненчева, отбелязаха 90- годишнината на Кина Хаджиева. Тя е един от видните общественици на морския ни град, учител, учредител на Движението на българските жени в град Варна и бивш секретар на Окръжния комитет на ОФ-Варна.

Поздравителен адрес от името на Националния съвет на ОС и лично от председателя Симеон Симеонов бе прочетено от Нешо Нешев – областен председател на ОС-Варна. Другарката Хаджиева бе удостоена и с Грамота по случай „70 години ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ-СЪЮЗ” и за особени заслуги и личен принос към организацията и обществото.

Празненството бе и повод членове и дългогодишни деятели на ОФ/ОС да си припомнят дейността и значението на организацията както преди, така и след 1989 г. Тези и други годишнини и паметни дати са възможност все повече млади хора да се запознаят с Отечествения съюз и обществената значимост на организацията през всичките тези години.

kina 2 281115

 

kina 3 281115

 

kina 4 281115

 

kina 5 281115

 

Отечественият съюз днес

 

os 10Отечественият съюз е правоприемник на идеите и на най-добрите изяви и черти от практиката на Отечествения фронт.
Роден през 1942 г. като равноправна коалиция на сили и среди,отхвърлили противонародната политика на едноличния монархически режим,профашистката идеология и обвързаността на страната към катафалката на Третия райх,Отечественият фронт доведе до Деветосептемврийската победа и присъединяването на България към  съюзническите антифашистки сили на обединените народи.

В годините на материален и духовен подем,той се превърна в най-масова обществено-политическа организация, която работеше за едно реално народовластие и въведе в живота на държавата и на обществото моралните норми на демокрацията, живееше с ежедневните проблеми на хората от градовете и селата и ратуваше за тяхното решаване чрез пробуждане и развитие на гражданската активностт в условията на свръхцентрализираната власт.При нас в онези години поникнаха кълновете на граждански инициативи,неформални структури и движения за: защита на околната среда,изучаването на местни традиции и фолклор,защитата на потребителите, борбата с тютюнопушенето и много други и в този смисъл ние сме предтеча на гражданското общество в България.

В първите дни на демократичните промени организацията ни отхвърли тоталитарните елементи в своето поведение, казионната си зависимост от еднопартийния монопол, трансформира се в един истински Отечествен съюз – действен фактор на мирния преход към демократично общество с политически плурализъм, равнопоставеност на гражданите пред закона и върховенство на конституционализма, републиканизма и парламентарното управление.


Днес Отечественият съюз гради своя обществен авторитет сред различните слоеве на населението с доказателства, които дава за развитието на гражданското общество на основата на следните по-важни принципи и начала: 

1. Национално съгласие и единение, разум и разбирателство по основните общограждански и общонационални проблеми, върховенство и защита на националните интереси и строго зачитане на индивидуалните права и основните свободи на хората.

Демокрацията не се прави от и за половината народ! Нашият изначален лозунг е: хората  най-напред са равнопоставени български граждани и след това симпатизанти на една или друга  партия. Ако някой е надувал йерихонската тръба за господство в общественото мнение  на идеята, че народът е повече от партиите,то това е Отечественият съюз.     

 2.Политическият синоним на националното съгласие и разбирателство е широката равноправна коалиция на социално ангажирани и национално отговорни партии,патриотични граждански сдружения, съюзи и изявени личности в името на едно демократично, широко представително и с голяма обществена подкрепа управление.

Разковничето на успеха е в истинската равнопоставеност, с  ясно очертани отговорности и права на всички участници в коалицията и пълна мобилизация на  индивидуалния потенциал в общото програмно усилие. А не едните да държат стълбата, а другите да боядисват!

3. Извечният извор на национално съгласие е патриотизмът! Когато в Отечествения съюз говорим за съгласие и за разбирателство,това е продиктувано от носеното в душите ни на едно безрезервно и просветено българско родолюбие.

Утвърждаването на патриотизма, разбиран като любов и преданост към Род,Роден край и Родина, като съхранение и развитие на българската идентичност, народностни добродетели, духовност и култура, като национална гордост и самочувствие от собствения принос в развитието на европейската и световна цивилизации,като закрила и подкрепа в условията на глобална икономическа криза с пазарни средства на българския национален капитал и особено на средния и дребен бизнес, е същностно направление в нашата дейност .Опознайте чуждото,изберете родното!
Същевременно енергично се противопоставяме на всякакви прояви на шовинизъм, национален нихилизъм и сепаратизъм, на дискриминация по полов, етнически, верски, културно-образователен и социален признак.
Привързаността към България е една! Няма ляв, центристки или десен патриотизъм!

4. Социалната чувствителност към ежедневните проблеми на хората от квартала, селището и общината, защитата на техните конституционни права и свободи, осигуряването на възможност да се трудят, да имат гарантиран достъп до медицинската помощ, образованието и културата, закрилата на децата и майките, подпомагането на социално слабите и осигуряването на  достойни старини на всички български граждани  - това е един от темелите на  обществения  престиж и моралния  авторитет на Отечествения съюз.

Заедно с това, да има повече човешката солидарност и доброта между хората,да господстват толерантността, взаимопомощта,добронамереността и благотворителността между тях.

В условията на финансово-икономическа криза не може и не трябва да се премълчава тревогата за социалната драма и недоимък в живота на стотици хиляди български граждани. Затова отново отправяме своя призив към управляващите за приемане на консенсусна национална стратегия и реализирането на ефективни политики за добруването на всички.Това не е по силите на еднопартийната визия за развиетието на Отечеството. 
Да живеем заедно и солидарно, за да живеем по-добре!


5. Територията на Отечествения съюз е местоживеенето и гражданската взискателност към работата на органите на местната власт и местното самоуправление. В йерархията на конституционните органи най-високо стоят именно те, защото са  най-близо до проблемите на хората!
Активното  участие на гражданите в контрола върху дейността на органите на местната власт и местното самоуправление- това е непосредствената цел в дейността на нашата организация.Доказали вече своята ефективност  са изгражданите в регионите по наша инициатива местни /квартални,селски,районни и т.н./ обществени съвети като партньори и коректив на кмета и общинските съвети.

Азбучна истина е, че нищо не става без хора, но нищо не оцелява без добре работещи институции и без ефикасно местно управление. А местните органи на властта и всички други институции  работят добре тогава, когато работят в обща, а не в частна полза.

Разумната общодържавна политика е в унисон с добре премислени и изпълнени местни политики! Затова да не позволим да затихва процесът на децентрализация на властта,на увеличаване на правата,но и на отговорностите, на финансовата автономия и на нормативните гаранции за пълноценното функциониране  на органите на местната власт и местното самоуправление, за тяхното превръщане в решаващ фактор за задоволяване потребностите и решаване на ежедневните проблеми на хората по местоживеене. Да помним: Правото на добро управление и на добра администрация е конституционно  право на всеки български гражданин в обединена Европа.

6. Решително се противопоставяме и изискваме от политическите партии и държавните мъже със средствата на закона и специализираните органи и институции да:

- пресичат в зародиш и елиминират всеки опит за корупция и злоупотреба със средства и власт:

- установят действен и справедлив правов ред чрез интегрирани усилия на правоохранителните и правораздавателните органи за защита на личността и нейната собственост, включително парите на европейския данъкоплатец, при пълно зачитане на индивидуалните граждански права и на независимостта на съдебната власт,привличане към наказателна отговорност на всички с доказани нарушения на закона:

-  спрат доносничеството, клеветническите кампании и злепоставянето на България включително чрез поръчкови публикации по медиите,когато те са мотивирани от партийни,корпоративни или лични интереси и са насочени срещу публични личности,държавни и обществени институции и в края на краищата срещу скъпото на всички Отечество.

7. Стратегическата цел – подобряване на живота и благосъстоянието на гражданите е възможна само ако се ускори процесът на цялостната модернизация на Република България –  икономиката и инфраструктурата,образованието,здравеопазването,науката и културата.Могъщ благоприятствуващ фактор за това е членството ни в Европейския съюз,в разработката и реализирането на неговите програми с всички права и задължения и активното и добро взаимодействие с другите страни и народи.

Отечественият съюз,като последователен носител и защитник на идеите на гражданското общество, на патриотичните устои на държавата и социалната защита на хората ,предлага във времето на глобална криза и промени в света да застанем под трицветния флаг на България и мощно да извикаме на висок глас  девиза на обединена Европа:

“РАЗЛИЧНИ,НО ВСИЧКИ ЗАЕДНО!”

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

Общо събрание на Отечествения Съюз

7 септември 2014 година, София