Общинската организация на Отечествения съюз във Велико Търново отчете годината

Елена Мачковска

1 250616На 22 юни 2016 г. Общинската организация на Отечествения съюз във Велико Търново проведе своето годишно-отчетно събрание за периода 2015-2016 г.

Членовете и симпатизантите на Отечествения съюз се събраха в залата на Младежкия дом в нашия град.

В събранието взеха участие г-н С. Симеонов – председател на НС на ОС, г-н Васил Точков – зам. председател на НС на ОС, г-н Дамян Атанасов –секретар на НС на ОС, г-н Димитър Димитров – член на ръководството на НС на ОС и Антон Паричев – председател на Общинската организация на Отечествения съюз в гр. Горна Оряховица.

Събранието премина в две части.

Първата част бе посветена на 75-та годишнина от вероломното нападение на хитлеристка Германия над СССР, на 22 юни 1941 г.

Тошко Тодоров, председател на градската ни организация бе подготвил снимков, документален и музикален материал, свързан с трагичната за целия свят, годишнина.

От екрана на мултимедията, присъстващите чуваха и виждаха Юрий Левитан – гласът на епохата: „Внимание! Внимание! Говорить Москва!...Началась Великая отечественная война против фашистких захватчиков”, звуча „Священная война”, предизвикваща сълзи в очите и тъга в душите по милионите човешки загуби.

Звучаха на живо руските военни песни: „Ой, рябина кудрявая”, „Огонек”, „Катюша” в изпълнение на Дамска група „Армейски звуци” при Военен клуб – гр. В. Търново.

Между музикалните изпълнения свои стихове рецитираха г-н Тодор Василев и Хаджи Николай Колев, представители на Литературен клуб „Н. Вапцаров”.

Завършихме официалната част с Декларация „Не на войната!”, прочетена от Елена Мачковска – изп. секретар на Общ. съвет на Отечествен съюз – В. Търново. Декларацията, подкрепена с болшинство от членовете и симпатизантите на Отечествения съюз, бе връчена на г-н Симеон Симеонов.

Деловата част на събранието протече при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Общинската организация на Отечествения съюз – гр. В. Търново за периода 2015-2016 г.

Докладва Т. Тодоров – председател на общинската организация

  1. Основни мероприятия за дейността на организацията през 2016 г.

Докладва Е. Мачковска – изп. секретар на общинската организация

  1. Избор на Общински съвет на ОС – гр. В. Търново

Докладва Ст. Палазова – координатор на НС на Отечествения съюз за Великотърновска област.

Събранието откри Ст. Палазова, която обяви дневния ред и предостави думата на Т. Тодоров - председател на общинската организация, да прочете отчета за дейността ни през 2015 – 2016 г.

По втора точка от дневния ред докладва Е. Мачковска.

Анализ на политическата и икономическа обстановка в страната в момента, направи г-н С. Симеонов. Той не пропусна да очертае мястото и ролята на Отечествения съюз в днешния ден, както и в предстоящите избори за президент на страната ни.

Конструктивно отношение по материалите от събранието взе и г-н Стоян Долапчиев – зам. председател на Общински съвет на О С – В. Търново и преподавател във ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий” в нашия град.

По трета точка от дневния ред Станка Палазова направи предложение за състава на Общинския съвет на Отечествения съюз – В. Търново, състоящ се от 19 души.

Предложението бе прието с болшинство от присъстващите на Общото събрание.

За председател събранието преизбра Тошко Тодоров.

Симеон Симеонов и Станка Палазова наградиха ветерани и активни членове на Отечествения съюз във В. Търново.

След приключване на деловата работа отчетно-изборното събрание бе закрито!

2 250616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 250616

4 250616