Сборникът „Срещи с историята“ предизвика интересна дискусия

Спирдон Спирдонов

1 07052021Нека да видим най-вече предизвикателствата пред днешния ден и как да запазим мира, призова в началото проф. Искра Баева. Обсъждането бе на новоизлезлия сборник „Срещи с историята“, съдържащ докладите и материалите от проведените под егидата на НС на Отечествения съюз през 2019 г. два авторитетни научни форума във Велико Търново и София, посветени на юбилейни годишнини – 75 години от 9 септември 1944 г. и 30 години от 10 ноември 1989 г.

В навечерието на 9 май – Деня на Победата, голяма част от изказванията бяха посветени на Втората световна война и участието на България и армията й в нея. Проф. Баева, която е ръководител на редакционния екип на книгата, постави още два въпроса за обсъждане: възможност за каква епоха създаде краят на Втората световна война, как светът, включително и България се възползваха от нея и вторият въпрос – защо и как се изчерпа държавният социализъм в Източна Европа.

Участниците във форума, който се проведе в Руския културно-информационен център, бяха приветствани от доц. д-р Софи Пинкас, заместник-председател на Съюза на ветераните от войните на България, доброволец във Втората световна война. Тя призова всички усилия да бъдат насочени към запазване на мира. Ние, като ветерани от войната, заяви доц. д-р Пинкас, продължаваме да носим своята отговорност българският народ да живее в мир и да се подобрява неговото благосъстоянието.

Темата за съхраняване на мира, особено в сегашната международна обстановка, продължи да бъде акцент в обсъждането. Това даде право на водещия Симеон Симеонов, председател на ОС, да обобщи, че срещата не само е обсъдила сборника, но е възобновила важна за днес и за бъдещето ни дискусия. Той благодари за активното участие на   Надежда Воробьева, аташе по протоколните въпроси в посолството на Руската федерация, Олга Широкова, директор на Руския културно-информационен център и Константин Пеев, координатор в Руския културно-информационен център.

В сборника са публикуване материали на 27 български професори, историци и общественици. В този колектив военно-патриотичните организации са представени от председателя на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков, заместник-председателя на СВВБ доц. д-р Софи Пинкас, председателя на клуб „Военни моряци“ в СОСЗР контраадмирал от запаса Петър Странчевски, председателя на Военноисторическата комисия полковник от запаса Станчо Станчев, полковник от запаса Юлий Георгиев от Национална асоциация „Сигурност“ и полковник от запаса Николай Цанов, заместник-председател на Асоциацията на разузнавачите от запаса.

Контраадмирал от запаса Странчевски приветства участниците от името на председателя на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков. Отношение по обсъжданите теми взеха още председателят на Асоциацията на разузнавачите от запаса полковник от запаса Горан Симеонов, композиторът Кирил Икономов от Национална асоциация „Сигурност“, главният секретар на БАС Евгений Белий, професорите Нако Стефанов и Минчо Минчев и други.

ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ ЗАЕДНО С КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

 

Иван Стефанов

1 270321На 26.03.2021 г. в централата на БСП В София бяха подписани от СИМЕОН СИМЕОНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ И ВАСИЛ ТОЧКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ Споразумения за взаимодействие и сътрудничество с председателя на коалиция „БСП за България“ КОРНЕЛИЯ НИНОВА за съвместно участие в предстоящите парламентарни избори и съвместно управление в рамките на мандата на 45-то Народно събрание.

 Симеон Симеонов подчерта в своето изявление, че пътят към възраждане на Отечеството преминава през консолидация на всички политически и граждански сили,които не са участвали и не одобряват изчерпания и вреден за народа и държавата модел на управление на България през последните повече от 10 години. Предстоящите избори следва със своята демократична изява на гражданското общество да открият хоризонта за сваляне на политическата конфронтация, възстановяване на гражданския диалог и разбирателство и формулиране на новия национален идеал и цивилизационен проект на Отечеството ни.

 Корнелия Нинова получи като подарък току-що излезлия от печат сборник „Срещи с историята“, съдържащ докладите и материалите от две научни конференция,организирани през 2019 г. от НС на ОС и посветени на 75-та годишнина от 09.09.1944 г. и 30-та годишнина от 10.11.1989 г. – две повратни дати в най-новата история на България.

Председателите Симеон Симеонов и Васил Точков пожелаха успех на изборите на коалиция БСП за България и най-вече на включените в листите от гражданската квота дейци на Отечествения съюз.

1 2270321
1 3270321