Във Варна Отечественият съюз застава зад кандидатите на БСП

Валентина Бочева

osvarna1Председателят на Отечествения съюз Симеон Симеонов предприе предизборна обиколка из страната за поддръжка на кандидатите за кметове и общински съветници, издигнати или подкрепени от Съюза в духа на решението на последното Общо събрание.

На 13 октомври се състоя голям предизборен форум в салона на областния съвет на БСП във Варна с участието на депутата Красимир Янков. Областният координатор на Отечествения съюз Нешо Нешев представи кандидати за районни кметове и общински съветниции от листата на БСП или независими кандидати. След бурни дебати, в които пролича болката от липсата на единство на левите сили (няколко листи за съветници) и наличие на тежки вътрешнопартийни конфликти в общинската организация на БСП, дейците на Отечествения съюз застанаха единно зад кандидатите за съветници и кметове на БСП или независими кандидати за кмет на Варна и районите, подкрепени от БСП. Нашата мажоритарна преференциална кандидатура за общински съветник е Януари Вичев с номер 31 в листата.  

В своето слово Симеон Симеонов посочи, че залогът на изборите във Варна е смяната модела на управление, характеризиращ се с тежка корупционна симбиоза между централната и местната власт на ГЕРБ, а всичко това спъва развитието и ощетява морската столица. В името на доброто представяне на изборите, посочи той, трябва да се приглушат личните страсти вътре в левицата, да се ограничи разпиляването на гласове и се застане мощно зад кандидатурите на БСП – партията,която единствено може да спре десницата.

Срещата завърши с приповдигнато настроение, много пожелания за успех на кандидатите и бързо изчерпване на приготвените агитационни материали.

osvarna2

ДЪРЖА НА СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ И НА АКТИВНАТА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

dimitrov 2Димитър Димитров е на 64 години. Роден е в гр. Елена, Обл. Велико Търново. Семеен. Той е експерт по вътрешна сигурност и обществен ред. Завършил е три магистратури - „Право”, „Философия” и „Управление на социални дейности”. Бил е служител в МВР и ръководител в частния сектор. В момента е консултант по управление на човешките ресурси. За кандидат за кмет на столичиня район Красна поляна е предложен от коалиция “Сердика“ (АБВ и БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ), номиниран от АБВ. Подкрепен е от Отечествения съюз.

- Г-н Димитров, нека да започнем разговора с наблюденията Ви за сигурността на обикновените граждани в района „Красна поляна” и столицата, като цяло.

- Този въпрос е изключително важен. Не крия, че сигурността, по-точно казано, несигурността на обикновения столичанин, ме тревожи изключително много. В това отношение дори не е необходимо да се търси статистика за битовата престъпност, например, или за младежката агресивност и катастрофите по улиците и пътищата. Цялата тази мрачна картина е пред очите ни.

- Какво е решението?

- Крайно време е да се гарантира върховенството на закона и да се осигури ефективност на действията на правоохранителните органи, включително на общинската полиция. От техническа гледна точка трябва да се изготви схема за покриване на рисковите места с видеокамери, особено в центъра на София, която, все пак, е европейска столица.

- А реакцията на обществото?

- Нетърпимостта на гражданите към противообществените прояви е изключително важна. В това отношение, като кмет на район „Красна поляна” ще работя тясно с неправителствените организации в сектора на отбраната и сигурността. Там има много мои колеги, офицери и сержанти от запаса и резерва, бивши служители на МВР и специалните служби. Сигурен съм, че техният професионализъм и готовност да бъдат полезни на столичани ще ми бъдат много полезни.

- Кои, според Вас, трябва да бъдат основните приоритети в управлението и развитието на район „Красна поляна”?

- Главното е създаване на ефективна местна администрация за решаване проблемите на гражданите и възстановяване на тяхното доверие в общинската институция. Държа изключително много на усилията за развитие на българската култура и духовност за издигане на националното самосъзнание на младото поколение в общината. Разбира се, в днешно време е наложително провеждането на активна социална политика за намаляване на младежката безработица и създаване на нови работни места. Имайки предвид спецификата на нашия регион, ще се налиожи прилагането на гъвкава политика за интегриране на ромското население.

- Казахте интегриране на ромското население. Най-вероятно това няма да бъде само пожелание?

- В това отношение имам конкретна програма. Тя включва приемане на специални мерки за ограничаване на броя на ранонапускащите училище; привличане на младежите с висше образование от ромски произход на работа в общинските структури, съобразно тяхната квалификация и наличните длъжности и пренасяне на част от обучението по различни образователни програми на територията на ромската общност.

- На какви принципи и механизми ще държите при изграждането и структурирането на общинската администрация?

- Най-вече на високия професионализъм и политическата отговорност към избирателите и техните проблеми и при стриктно спазване на конкурсното начало. Това означава още въвеждане на механизми на публичност, прозрачност и контрол от страна на гражданите; изграждане на система за борба с корупцията и намаляване на бюрокрацията; разширяване на полето на електронните услуги; формиране на обществен съвет и консултантски местни групи от специалисти за проучване и подкрепа на общинската политика и граждански инициативи за развитието на района; анализ на структурата на битовата престъпност с цел засилване на превенцията и ограничаване на младежката агресивност; изнасяне на приемната в района по различни въпроси от дейността на общинската администрация.

- В програмата си застъпвате съхраняването и възраждането на духовните и културни ценности на местно ниво.

- Да, така е. Имам предвид подкрепаи развитие на общинските читалища и културни домове за запазване и поддържане на българските традиции, обичай и народно творчество и обновяване на библиотечния фонд и организиране читални и литературни четения на открито. За създаване на условия за развитието на масовия спорт ще обърна внимание на разширяването и обновяването на спортните бази в училищата, изграждането на велопътеки и спортни площадки в междублоковите пространства. Други два мои ангажимента в тази сфера са осигуряване на достъпно и качествено образование в общината и при необходимост предлагане на промени в профилирането на някои паралелки с оглед те да отговарят на потребностите на бизнеса в района, както и прилагането на механизма на публично-частното партньорство при изграждане и стопанисване на детски градини и ясли в общината.

- Какви планове имате по отношение на изработването и прилагането на общински план за растеж и заетост в съответствиес национални и регионални програми?

- Имам предвид установяване броя на безработните лица до 29-годишна възраст, разработване на съвместна програма с Министерството на труда и социалната политика за трудова заетост и изграждане на група от трудови медиатори за работа с безработни младежи. Необходимо е да се издигне нивото на трудовото посредничество и да се активизира работата с големите работодатели на територията на общината и да се установи по-тясна връзка между бизнеса и безработните. Ще използваме европейските програми за регионално развитие и средствата, отпуснати по Закона за насърчаване на заетостта, за стимулиране изграждането на територията на района на малки и средни предприятия за нуждите на малкия и среден бизнес.

- Вижда се, че залагате социалната политика в района. Какво още предвиждате в тази област?

- Ще търся възможности за разширяване на изграждането на пенсионерски клубовеи клубове по интереси. Специални мерки ще се приложат за подобряване условията на труд и придвижванията на хората с увреждания. Хората се нуждат от разширяване на обхвата на социалните кухни и подобряване качеството на обслужване на социално слабите граждани в района. Естествено е, когато един кмет работи за хората, да съдейства за подобряване на екологичната обстановка в района, например, изграждане и поддържане на нови зелени площи и монтиране на специални кошчета за отпадъци от домашни любимци и др.

***

Моите послания

Ако успея да прокарам път към Вас, скъпи съграждани, ще помоля „ Бат Бойко да го открие”

Случайно или не, когато реших да събудя задрямалата си съвест, за да впрегна своя опит и знания в действия по промяна на статуквото в нашата столица и най- вече в района, в който живея „Красна поляна”, дойде и номинацията ми от партия АБВ за кмет на същия район.

„Божа работа”, си казах и радост обзе сърцето ми, докато в един момент не се породи съмнение. Не от това дали ще се справя, а от това дали хората ще ме чуят и повярват, че мога заедно с тях да направя нещо реално и красиво за района.

И пак по стечение на обстоятелствата на бюрото ми се мъдреше една тънка книжка с петле на корицата, което сякаш ме зовеше за действие и която се гласях да препрочета, тъй като в нея имаше мъдри и закачливи, и не дотам закачливи, а даже тъжни мисли на моя приятел- поета Анибал Радичев. Разгърнах я с мисълта да потърся нещо в нея, което да ми покаже пътя по който да поема- да се захващам ли със сериозна работа или както казва Иван Хаджийски да мърморя зад вратата, че никой да не ме чуе.

И още с отварянето на посоки прочетох: „ От никъде взорът надежда не види, да му се не види!....”

И още: „ Има Бог! Има нов и голям берекет- по- големи са кофите за смет.” И още, и още все в този дух с послания към ближните.

Благодаря ти приятелю, имаш вече в мое лице съавтор, само че не на думите „ ти ще пишеш, а аз ще присвоявам заслугите на другите”, аз съм по делата. Ще творим заедно драги мой, няма мърдане вече! Денят за размисъл свърши!

Ако успея да прокарам път към Вас, скъпи съграждани, ще помоля „ Бат Бойко да го открие”.

Димитър Димитров

Магистър по право, философия и управление на социалните дейности

Кандидат за кмет на район „ Красна поляна” от местна коалиция „ Сердика”, номиниран от ПП АБВ - Алтернатива за Българското Възраждане

Бюлетина № 7

***

Убеден съм, че ако ми се доверите, заедно ще намерим начин да подобрим живота си         

Скъпи съкварталци,

Приятели,

Живеем във време на предизвикателства. Трудно е и става все по- трудно. Принудени да оцеляваме се затваряме в себе си и... Не вярваме в нищо. Не вярваме на никого.

Много хора нямат работа. Ръстът на безработица сред образованите млади хора е обезсърчаващо висок и много от тях напускат родината ни, за да търсят спасение в чужди земи... сред чужди.

На културата и изкуствата се гледа като на излишен разкош, в резултат на което просовутият български дух се е свил... до изчезване.

Живеем без цели. Живеем без мечти. Не използваме въображението си. Не смеем да надзърнем в бъдещето.

Искаме да вървим напред, а не се осмеляваме да излезем от удобството на познатото.

Не ни харесва нещо, знаем всичките му недостатъци, но когато имаме възможност да го променим, не го правим, просто защото сме свикнали с него.

Вместо да работим по възможно най- добрия начин, влагаме цялата си енергия в търсене на оправдания за недобре свършената работа. Затова мисля, че е време да излезем от вцепенението, в което сме изпаднали, да направим нещо за децата си.

Убеден съм, че ако ми се доверите, заедно ще намерим начин да подобрим живота си, нищо че сме различни- това само ще ни улесни. Различните гледни точки ще ни предложат повече възможности, повече варианти за справяне.

Някога предателството се е изразявало в това да предадеш другаря си, да се отречеш от мисията, на която си се посветил. Смятам, че днес предателството е по- скоро това да решиш, че нищо не зависи от теб, че нищо не можеш да промениш.

Мога да подобря живота в нашия район. Работил съм...... Имам опит в..... Ангажирал съм се с..... Зная как.

Зная, че няма да е лесно, но хайде да го направим- да обединим усилията си и да променим всичко, което не ни харесва, всичко за което сме си казвали, че не зависи от нас. Нека покажем, че зависи.

Димитър Димитров

Кандидат за кмет на район „Красна поляна” от местна коалиция „ Сердика”, номиниран от ПП АБВ- Алтернатива за Българското Възраждане

Бюлетина № 7

Dimitrov

 

Ofmedia.bg
Не мога да търпя унизителното положение, в което са поставени жителите на „Младост”. Това заяви бригаден генерал от резерва Стефан Стефанов при откриването на предизборната му кампания за кмет на столичния район. Събитието бе на 30 септември. На него бяха дошли стотици граждани, сред които професор Михаил Мирчев – кандидат за кмет на столицата, Калоян Паргов – водач на листата на „БСП- Лява България” за общински съветници в София, Милка Христова и Ирена Анастасова – кандидати за общински съветници, които живеят в района, народните представители Желю Бойчев и Георги Свиленски, председателят на Районната организация на СОСЗР полковник от запаса Илия Мандров и др.
Аз, продължи бригаден генерал Стефанов, не мога да търпя наслоената през годините враждебна градска среда за обикновените граждани на района и особено за младите майки – разбити тротоари, необозначена или изтрита маркировка на пешеходните пътеки, опасни, неподдържани и мръсни детски площадки, липса на елементарни табелки на улиците, на микрорайоните, на сградите на обществените и държавните институции – полиция, болници и др.

Не приемам незаинтересоваността и апатията, заяви генералът, обхванала районната администрация към проблемите на хората от жилищните комплектси, липсата на диалог с хората и на съдействие за преодоляване на трудностите в ежедневието. „Младост”, каза той, не е само пресечната точка на бул. „Александър Малинов” и ул. „Свето Преображение”, неговата територия обхваща и кв. „Горубляне”, кв. „Полигона”, покрайнините на „Младост – 2”, „Младост-3”, „Младост – 4” и други места с окаяна инфраструктура.

Не мога да бъда различен, посочи кандидатът за кмет на район „Младост”, към онеправданото положение на младите хора. „Никаква перспектива не се очертава пред тяхза справедливо разпределение на нуждаещите се от общински жилища, защото наличният фонд не е обявен. Няма надежда и за удовлетворяване на необходимостта на младите семейства за настаняване на техните деца в детските ясли и градини, поради итдавна изчерпания ил капацитет. Намаляват шансовете им за професионална реализация на територията на района, поради изключителната пасивност и нежелание от районната администрация да бъдат подкрепени.”

Една от големите тревоги на бригаден генерал Стефанов е породена от незавидното първо място на района по ръст на битова престъпност – кражби на коли, джебчийство, криминални престъпления и противообществени прояви. Тревожи го безправното положение, в което се намират пенсионерите, ветераните от въоръжените сили и бившите служители на МВР. 

Крайно време е, смята генералът, съдбата на гражданите на район „Младост” да се решава не на Московска или в Банкя, а от самите нас. Затова кампанията му стартира под мотото „В защита на най-висшата ценност – човекът, обикновеният гражданин!” Ще следвам един основен принцип, заяви той, „Добронамереност във всичко, което предприемам!”, като алтернатива на сегашното преднамерено нехуманно управление. 
„Младост” има своя шанс в предстоящите избори, прогнозира професор Михаил Мирчев, кандидат за кмет на Столична община от „БСП – лява България”. Има шанс, уточни той, ако се преборим заедно. Особено, продължи той, ако се вгледате в трите лица на битката, имайки предвид кандидатите за кмет на района генерал, подчертавайки военното звание, Стефан Стефанов и за общински съветници Милка Христова и Ирена Анастасова. Крайно време е, посочи г-н Мирчев, високо статусните хора, които все още ги има, но бяха изтикан и в периферията, обиждани и обезсърчавани, отново да се върнат отново да се върнат в средата на терена. Това, заяви той, са професорите, генералите, знаещите и можещите. Според него България в момента е завладяна не просто от посредственост, а от мизерното равнище на посредствеността. Това, каза той, е един от фундаменталните проблеми, който ерозира отвътре цялата ни държава, всичките властови институции, голяма част от т.нар. административен капацитет.

При новия закон за образованието, при пълната разруха в тази сфера, българските деца ще имат възможност да учат мотивирано, единствено, защото има такива директори, като Ирена Анастасова, смята кандидатът за кмет на Столична община. Що се отнася до другия кандидат за общински съветник Милка Христова, той каза, че е един изключително качествен човек, с изключително висока подготовка и неизтощима енергия. Така че има много оптимизъм, прогнозира професорът социолог Михаил Мирчев. Нашите противници от ГЕРБ, съобщи той, вече знаят, че в София не могат да спечелят още на първия тур и не могат да имат абсолютно мнозинство в Общинския съвет. 

Позволете ми да поздравя нашия генерал и да му пожелая успех, защото той е надеждата на „Младост”, каза Милко Христова, в началото на своето обръщение към присъстващите. Ние вярваме и ще работим за неговия успех, заяви тя, защото е решителен, инициативен, напорист и има борбеността на генерал. Зад него, продължи г-жа Христова, стоят почтени граждани на „Младост” – запасното войнство и членовете на БСП. 

Аз мисля, че Столична община и район „Младост” са сериозни длъжници на образованието в София, каза Ирена Анастасова. Могат да се хвърлят милиони за асфалтиране пред училищата, но влезте в училищните дворове, допълни тя. Нашата политика, заяви кандидатът за общински съветник, ще бъде ориентирана към хората, а „аз със сигурност ще дърпам към децата на хората”. 

Младост” има нужда от сигурност, от социална чувствителност и политика и грижи за младите хора, каза Калоян Паргов, водач на листата на „БСП – Лява България” за общински съветници в София. В тази кампания, посочи той, ще се занимаваме с проблемите и болките на хората, т.е. държим гражданинът да бъде на първо място. Така, смята той, ще можем да разбием монопола на ГЕРБ в София. Защото, продължи председателят на Градската организация на БСП, да осем години София се превърна в град на хаоса и се разви на две скорости. За осем години София е само на жълтите павета, но не и на нейните квартали. За това, заяви той, всички ние – кандидатът за кмет на Столична община професор Мирчев, кандидатите за общински съветници Милка Христова и Ирена Анастасова, кандидатът за кмет на район „Младост” генерал Стефан Стефанов, поемаме ангажимента да убедим хората в правотата на нашата кауза, че София може да бъде различна.

Причината е лошото управление, казва Милен Димитров кандидат за общински съветник в Бургас от БСП.

Ofmedia.bg

- Г-н Димитров, защо решихте да се кандидатирате за общински съветник в Бургас?

- Кратката версия е, че съзнавам отговорността на моето поколение към развитието на Общината и съм съпричастен към проблемите на жителите на Общината.Дългата версия е свързана с превръщането на Бургас в лъскава витрина, зад която стоят нерешени проблеми или зле решени проблеми. За мен няма разлика – и двете говорят за лошо управление.

- Какво по-конкретно имате предвид?

- Ще посоча дебалансираното развитие на районите на Общината, а и на самия град Бургас, както и занемарената градска среда. Повече от 10 години след началото на 21-век, в Общината има липса на съвременна инфраструктура за водоснабдяване и канализация или там, където е изградена, тя не отговаря на модерните изисквания.Ще дам един пример – преди няколко дена участвах в среща в кв. Сарафово в Бургас, който се счита за един от развитите квартали на Бургас. На срещата живеещите споделиха, за моя голяма изненада, че качеството на водата в квартала е ужасно и сарафовци не я ползват нито за домакински, нито за питейни нужди. И проблемът стои с години. Да не говорим за проблемите на селата в Общината.

- Това звучи малко странно. Бургас е избиран два пъти в последните пет години за най-добър град за живеене в България.

- Да, така е. Но Бургас не е дори в първите 100 най-добри градове за живеене в Централна и Източна Европа, да не говорим за цяла Европа. Моето желание е именно това – да се сравняваме с модерните и развити европейски градове, защото Бургас заслужава да участва именно в това състезание.Друг е въпросът, че Бургас вече не е и най-доброто място за живеене в България – според последната класация от началото на тази година. Не отричам промените, които настъпват в Бургас. Но тези промени не трябва да са самоцелни, повтарящи се, а целенасочени, в интерес на гражданите и съобразени с нуждите.

- Къде са проблемите?

- Целият фокус на общинското ръководство начело с кмета Димитър Николов е съсредоточено в харченето на целевите европейски средства. Инвестициите до момента са съсредоточени предимно в центъра и много малко в районите.Никой не поглежда какво е състоянието в комплексите и кварталите. Всъщност, добре е, че наближават избори, за да се разкопае на някои места и там. Инвестициите за бъдещия период   се съсредоточават изцяло към някои райони – на практика това означава, че останалите райони на Общината са оставени по инерция. И доколкото Общината разчита предимно на европейски средства, това означава, че на практика там няма да се случи нищо. Ще ви дам един пример.Интегрираният план за градско възстановяване и развитие насочва целевите европейски средства в няколко жилищни района на град Бургас – кв. Меден Рудник и зона Д, ЦГЧ и кв. Възраждане, Кв. Победа и кв. Акациите и няколко промишлени зони – промишлени зони Север и Лозово; промишлена зона Юг и пристанище Запад. Струва ми се, че гражданите на Общината изобщо не са наясно с плановете за развитие. А доброто управление предполага прозрачност и обществено обсъждане на приоритетите.Друг пример – не е тайна, че Бургас е град с нарастваща потребност от места за паркиране. Особено в ЦГЧ. С тази идея бе започнат и паркингът до катедралния храм Св. Кирил и Методий.Всички знаем резултата – емблематично място за Бургас, място на което хиляди миряни се събираха не само по църковните празници, обект на посещение и от туристите, на които икономиката на Бургас толкова разчита, буквално се напука.

- Поемана ли е отговорност от някого?

- Не, някой да си е подал оставка за липсата на качествен контрол на строителните дейности? Или дори поне някакъв намек за това? Кметът или някой друг общински служител да излезе и да каже – Извинявайте, бургазлии.Не – нямаше такова нещо. И още един пример – прословутите велоалеи. Е, аз съм пътувал в чужбина, живял съм и известно време там, такова очертаване на пешеходната алея, не съм виждал. Интересно кой местен гений го измисли, така че пешеходците, да се чудят къде да вървят. И те, разбира се, вървят по очертаните велоалеи. Другият вариант е в индианска нишка – толкова е малко разстоянието между очертаните велоалеи и оставеното място за пешеходци. Инцидентите, дори пререканията между гражданите затова кой има предимство на вело – пешеходната алея, няма да закъснеят.В цял свят, но не и в Бургас, велоалеите или са част от платното за движение или са изцяло велосипедни.Какъв е смисълът да решиш един проблем като създаваш друг? Освен да си го напишеш в таблицата с видимите резултати. Оставям настрана качеството, с което са изпълнени всички инфраструктурни проекти. Това всички го виждат, даже без да се замислят и да правят задълбочен анализ.

- Очертава се доста несвършена работа или, поне недостатъчно обмислена?

- Има и редица други проблеми, които стоят за решаване пред новата местна управа в Бургас - транспортният трафик и безопасността на улиците, шумът и замърсяването с фини прахови частици. И това само в самия град Бургас– в момента дори не посочвам проблемите в населените места, извън Бургас. Не разбирам и това разпределение на промишлените зони в непосредствена близост до жилищни райони, при това до защитени водни басейни, както е в случая например с промишлена зона Север. Хората в развитите цивилизовани държави използват всяко водно пространство, отварят се към него, култивират го със зеленина, различни атракциони, радват му се, а тук ние го затваряме и замърсяваме. Не искам това да звучи като предначертана критика. Но смятам, че е много важно във всяко действие да се търси ефективност и ефикасност.

- Изредените от вас проблеми и обстоятелства, затвърждават вашата теза, че Бургас е един за пред камерите и друг в действителност.

- Да, безспорно...но се надявам, че бургазлии и жителите на общината ще прозрат отвъд луксозната обвивка и ще потърсят себе си в лустрото. Както и ще направят избор дали това им харесва или искат нещо по-различно и по-стойностно. Надявам се да потърсят промяна и да направят своя избор в полза на кандидата на БСП, подкрепен и от общинската организация на Отечествен съюз, Евгений Мосинов.Познавам Евгени отдавна. Бил ми е и преподавател в университета. Евгени няма нужда да се учи на местно самоуправление, Евгени, не само има волята да превърне Общината във функционална и благоприятна за живеене територия, но и знае как. Бил е и съдия и преподавател по общинско управление, сега е адвокат и общински съветник, председател на Общинската организация на БСП. Човек, който е вървял, стъпка по стъпка по стълбичката на общественото управление.

- Да Ви отклоня малко от темата за местните избори – как според Вас стои днес Отечественият съюз?

- Отечественият съюз стои добре днес. Дори много добре. Особено актуални са идеите на Отечествения съюз за засилване на участието на гражданите в местното самоуправление, чрез доброволните квартални и кметски съвети. Идеи които възприемам изцяло и съм включил в своите предизборни ангажименти. Важно е да се каже, че още със създаването на ОФ е изграден модел за участие на гражданите в управлението. Днес много се говори за гражданско участие, за гражданско общество. Не знам защо винаги търсим външни примери и образци, а не се обръщаме към своите. ОС, като правоприемник на ОФ, наистина е модел за активно гражданско участие в развитието на градовете, на държавата. Смятам, че именно наличието на квартални или кметски обществени съвети ще дадат отговор на въпросите, които поставих по-горе за необходимостта на една или друга инвестиция в квартала или населеното място, за достигане до действителните потребности на живеещите в района, но и ще служат като свързващо звено между общинската и кметска власт и гражданите. Само по този начин властта ще служи на хората, а няма да задоволява собствените си потребности. Това от своя страна, надявам се ще допринесе и за възвръщане на доверието на гражданите в политическата система.

***

Милен Димитров е кандидат за общински съветник в Бургас от БСП. Той е роден на 20.04.1976 г. в гр. Бургас. Юрист, завършил е Бургаския свободен университет. Има и магистратура по финанси от университет Св. Св Кирил и Методий - Велико Търново.Професионалната му кариера започва в Община Бургас, като експерт международни проекти, след това е бил последователно експерт по Програма ФАР, юрисконсулт и експерт, отговорен с административното управление и контрол на програмите за трансгранично сътрудничество, в които Република България участва, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В момента е експерт проекти и програми към неправителствената организация Черноморски институт –Бургас.

Обществената му дейност започва през 1999 г. в Българска социалистическа младеж, където е избран в Националния контролен съвет.

Член е на БСП от 2002 година.

От началото на 2015 е председател на общинската организация на Отечествен съюз-Бургас.

 МИЛЕН500

Отечественият съюз препоръчва мажоритарната подкрепа

 

delegatiОбщото събрание на Отечествения съюз одобрява и подкрепя самостоятелните усилия на общинските структури и председатели да издигнат и (или) да подкрепят кандидатурите на изявени дейци и местни общественици за кметове на общини и на населени места, и за общински съветници от гражданската квота на партии и местни коалиции, или като независими кандидати. Това е едно от решенията, които бяха приети от форума във връзка с участието в изборите за местни органи на власт.

На второ място, Общото събрание препоръчва на общинските структури да организират мажоритарна подкрепа, чрез механизма на преференциалното гласуване, на дейци и симпатизанти на Отечествения съюз, които са включени в листите за общински съветници на политически партии и коалиции от гражданската квота.

Форумът приветства и подкрепя сключените от общинските структури и дейци изборни споразумения, преимуществено с партии и организации от левия, лявоцентристкия и патриотичния сектор, с които на национално ниво сдружението има подписани споразумения за взаимодействие и сътрудничество, както и с формирани местни патриотични коалиции.

Възложено бе на общинските председатели незабавно да информират Националния съвет и председателя за сключените споразумения и издигнатите кандидатури, както и след обявяването на изборните резултати - за избраните кметове и общински съветници, които са представители или са подкрепени от Отечествения съюз по общини и кметства.

Председателят на Отечествения съюз Симеон Симеонов очерта картината към 26 септември, когато се проведе Общото събрание на сдружението. В центъра и по места, каза той, получихме предложения от няколко различни посоки за участие и подкрепа. Повечето, с изключение на тези от БСП, са били отклонени. Проведени са преговори с БСП и формираната коалиция „БСП - лява България” за присъединяване и подкрепа. Наши дейци, информира г-н Симеонов, са включени в листите за общински съветници от гражданската квота в общини от областите Благоевград , Перник, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Добрич, Варна, Пазарджик, Хасково и други. Смятам, зави тойю, че всячески трябва да подкрепим нашите представители, включително с организирането на преференциален за тях вот. А там, където нямаме представители, каза председателят, предлагам да дадем право на общинските структури да решат кого ще подкрепят от левите сили и как ще участвуват в изборите.

 

Спирдон Спирдонов

На снимката: Делегатите на Общото събрание на Отечествения съюз се обединиха позицията общинските структури да организират мажоритарна подкрепа на кандидати за общински съветници.

Снимка Димитър Бебенов