Илка Петкова: Няма да се откажа да помагам на хората

ilka 191015Продължавам с активната си социална дейност, казва Илка Петкова, кандидат за общински съветник, четвърта в листата на МК „БСП Лява България за Стара Загора”, председател на общинската структура на Отечествения съюз, а от 2014 г. - зам.-председател на Националния съвет.

Ofmedia.bg

Илка Петкова е родена на 26.02.1973год. в Нова Загора. Завършва с пълно отличие ЕСПУ „Христо Ботев“ в родния си град, а през 1997 год. – специалност „Право” във Великотърновския универистет „Св.Св.Кирил и Методий“, завършва и втора специалност „Банково дело“. Омъжена, майка на две деца – син и дъщеря.

Трудовата си кариера започва през 2000 год. като юрисконсулт в Община Стара Загора, а от 2002 год. се вписва като адвокат в Адвокатска колегия - Стара Загора.

Общински съветник в Община Стара Загора, мандат 2011-2015 год., председател на Постоянната комисия по социална политика в Общинския съвет. Член на БСП, както и на ОбС на партията в Стара Загора. Председател на общинската структура на Отечествения съюз, а през 2014 год. е избрана за зам.-председател на Националния съвет. Кандидат за общински съветник, четвърта в листата на МК „БСП Лява България за Стара Загора”.

- Какво привлича един млад човек в лявото пространство, госпожо Петкова?

- Аз съм човек със силна социална чувствителност, споделям идеите за справедливост, за защита на човешките права, за по-добри условия за реализация и живот, за да остават децата ни в България, за достойни старини на родителите ни, изграждали с години материална база, която и днес не може да бъде разрушена. Обичам да работя с хора, може би заради професията ми, обичам да бъда полезна, дори на един човек.

- В приключилия мандат на Общинския съвет в Стара Загора бяхте председател на Постоянната комисия по социална политика, една от най-тежките комисии, какво успяхте да свършите за 4 години?

- Когато встъпих в длъжност, поех присърце задачите и мисля, че най-отговорно и съвестно съм изпълнявала задълженията си. Докаателство са депозираните от мен предложения, питания и изразени позиции и становища. Независимо от ударите, които получих, никого не съм подвела или предала. Напротив, по най-достоен начин съм отстоявала и продължавам да отстоявам своите позиции, с което наистина се гордея. Участвах в тежки битки, в които много хора се страхуваха да вземат отношение, запазвайки личното си спокойствие и интерес. Като човек със дълбока социална чувствителност и с развито чувство за справедливост, смятам, че вместо да преследвам личния си интерес, трябва да поставя на преден план целите на група съветници от БСП и по най-достоен начин защитавах интересите на хората, които са ме избрали. листи.

Комисията е разгледала над 100 административни преписки, свързани с молби за опрощаване на държавни вземания, за еднократни социални помощи на възрастни и болни и хора в крайно тежко материално положение. Всеки случай е различен и е много важно да се подходи обективно – правило, към което винаги се придържам.

Неведнъж съм посещавала Дома за възрастни хора с увреждания, където има много проблеми и по мое предложение се направиха някои ремонти, направи се втори портал,

Едно от нещата, с които се гордея е, че при обсъждане на бюджет за 2015 год. бе прието предложението ми за увеличаване размера на средствата, предвидени за отпускане на еднократни социални помощи в двоен размер - от 10 000лв. на 20 000лв., макар и след доста големи дебати в Общинския съвет. Направих и конкретни предложения за ремонт на няколко междублокови пространства на ул. „Ал.Батенберг” и ул. „Ген.Гурко”, дейностите вече са завършени. По мое предложение бе извършен ремонтът на двора на ЦДГ № 8 „Българче”№8. Прието бе и предложението ми за закупуване на охранителна система на Гробищния парк и ремонт на ритуалната зала. Не мога да изброя всичко, направих подробен отчет на конференцията на БСП и всеки, който се интересува, може да се запознае с него.

- Впечтляваща активност, но сама казвате, има още много работа. Какво Ви остана и искате да направите в следващия мандат?

- Имам готов проект за промени на таксите за детските градини за децата в предучилищна възраст с цел подпомагане на младите семейства, това сигурно ще бъде първото ми предложение, ако бъда избрана. Няма да се откажа от предложенията за подобряване условията в детските градини и ясли и промени в изискваниятта за приема на децата. Според мен е необходимо да се приеме общинска програма за подобряване условията на живот и труд на младите семейства, в която да се включи и ново жилищно строителство, и подпомагане на обучението и развитието на децата. От повече внимание се нуждаят малките населени места, крайните квартали. По време на кампанията разбрах, че има квартали в Стара Загора, в които не са ходили общински съветници след промените

- Вие сте председател на общинската организация на Отечествения съюз и зам.-председател на Националния съвет. И един от ангажиментите Ви е създаване на обществени съвет, кажете нещо повече за това.

- Това е граждански проект на Отечествения съюз, чрез тези съвети гражданите ще подпомагат и да осъществяват пряк контрол върху дейността на органите на местната власт и местното самоуправление. А това е и непосредствена цел на Отечествения съюз. Модерно е да се говори за гражданско участие, за гражданско общество – ами Отечественият съюз, чийто правоприемник е нашата организация, е идеален модел за това, не е необходимо да черпим опит от Европа или Америка. Необходима е малко по-голяма активност. Мисля, че идеята има голямо бъдеще – така хората ще се ангажират повече, ще се чувстват съпричастни и отговорни за състоянието на квартала си, на малкото населено място, на града и общината. И в същото време ще могат да осъществяват пряк контрол върху местната власт, това е елемент на пряката демокрация.