Българският народ е на ръба на пропастта

Решихме да създадем първия „Световен дом на мира, здравето и дълголетиего“, казва акад. Асен Богданов - председател на Обществена академия за наука, образование, култура (ОАНОК)

2 180117Спирдон Спирдонов

-          Г-н академик, навлизаме в особено трудна година за България, Европа, Евразия, САЩ, Русия и целия свят. Година на реални външни и вътрешни промени във взривоопасна обстановка. Какви са Вашите прогнози?

-          Управляващите в България искат, но вече не могат да управляват. Липсват им знания и умения. А и външните им наставници са в състояние на безпомощност. Докато досегашният, а скоро бивш президент на САЩ Обама обявява Русия за враг №1 и за наказание екстрадира над 30 руски дипломати, то новият президент Тръмп твърди, че „само глупаци са против добри връзки с Русия“. Как да не се объркват горките наши управници, които все още служат на Клинтън и Обама. Та какво хубаво могат да чакат, нали и посланикът на САЩ у нас г-н Ерик Рубин се закле пред своя Сенат, че „той ще откъсне България от Русия“ и долетя у нас. Но той явно горкият не знае българската народопсихология, не познава и историческите корени на българската нация, не е наясно, че нас с Русия ни свързват, произход, източноправославна вяра, културни и духовни, т.е. душевни връзки още от древността. Новият президент Тръмп, не се уточнява дали вижда глупаците само в САЩ. Но аз не вярвам, защото отчитам мащабното му мислене. Според мен, той по български, „бие самара за да е сеща магарето“. Или преведено на английски и немски, разчита да се сетят: ръководителите на Евросъюза, уважаемата г-жа Меркел – канцлер досегашен, но още неизвестно дали през септември ще стане бъдещ, а защо не и ръководителите на НАТО, които бързат да разтоварят американските си танкове в България.

-          Българите също искат промени. Реално ли е това?

-          Българският народ е на ръба на пропастта. Шестстотин, седемстотин българи получават приходи, колкото 7-милионното население. Мизерията, а и вече леденият студ, принуждават хората да искат и да се надяват на промени. Десетгодишното ни членство в Евросъюза не доведе до положителни изменения в социално-икономическото състояние на българските граждани. Демографската криза прерастна в катастрофа за българските граждани. НАТО и войниците на САЩ, дрънкат оръжие, в т.ч. и в България, но не защитават сухопътните, морските и въздушните ни граници. Все повече групи не по1 и 2-ма, а цели групи бежанци от Сирия и тълпи отнашественици от Афганистан, Пакистан, Ирак и Африка безпрепътствено минават през липсващите телени заграждения и биват залавяни дори в столицата ни.

-          Има ли България достатъчно сигурност?

-          В резултат на тази обстановка в България няма нито вътрешна, нито външна сигурност – физическа, икономическа, да не говорим за социална. Опасност от всичко витае в българските селища. Не се знае кога, тълпи от бежанци, нашественици, джихадисти, разпасани ислямисти ще залеят България. Допуснели се това, ще се нарушат много баланси в страната.

-          Какви по-точно?

-          Ще се наруши баланса на българи и чужденци. Ще настъпи дисхармония в баланса на християни и мюсюлмани. Ще се наруши възрастовият баланс и балансът на половете. Ще се изостри поляризацията между бедни и богати. Ще се влоши балансът между образовани и необразовани. Ще се изострят отношенията между интелигенцията и неинтелигентните.

-          Кой може да помогне?

-          Само образованието с великата сила на словото може да завладява душите и да помогне да се избегне сблъсъка на цивилизациите. Със словото и християнството успя да приобщи милиони хора. Само образованието, чрез знанията и уменията, създава ново съзнание, което реално осигурява устойчиво развитие в природата, обществото и икономиката. Българският народ иска качествени промени и както винаги първа реагира интелигенцията. Тя учреди Обществената академия за наука, образование, култура. Академията възникна като реакция на българските учени, преподаватели от предучилищното, училищното и висшето образование до тези в единствения в България Национален университет „Трета възраст“ срещу безхаберието на властимащите в страната ни.

-          Кои дойдоха при вас?

-          При нас дойдоха тези, които милеят за България, за българската идентичност, съхранена през хилядолетията благодарение на несломимия дух на българина. Все хора, без оглед на политическата си ориентация, които имат желание да работят про-боно на ползу роду. Българският народ е търпелив и устойчив, при все, че е вечно недоволен от решенията на управниците си, когато възникне вътрешна или външна опасност търси и разчита на своята интелигенция, на своите просветители. От тях очаква, въоръжени с нови знания и умения да му посочат верния път и в най-тъмната обстановка и винаги застава зад тях за съхраняването на България.

-          Какви са Вашите съвети към властта – днешната и бъдещата?

-          На южната ни граница временно да се разположат американските и натовските поделения по суша и по море. Те трябва да опазят границата ни от нашествието на мигрантите. Няма защо да формират блокове и флотилии за да ни пазят от въображаемия враг - Русия. Тя ще ни нападне, ако американските танкове и войници, ако натовските части се опитат да застрашат руската сигурност. Да се възстановят българските гранични войски и граничните застави край граничната бразда. Още на границата в затворени пунктове да се оценяват на т.н. бежанци от криминална гледна точка, на принадлежност към формирования на войнстващия ислям, за притежание или не на морални качества, за наличие или не на знания и умения, необходими на българската икономика, относно наличния потенциал и мотивация за използването му, относно възможност за интеграция с българските обичаи и традиции, приобщаване към българската народопсихология и култура. Нашата ОАНОК има потенциал да предостави на властимащите, при поискване и да приложи комбинирани тестове за психо-социална диагностика, които да се използват от служителите при оценката на бежанците. Да се направи преоценка и корекция на геополитиката, засягаща свободата и живота на българските граждани, суверенитета и националната сигурност на България. Призоваваме всички български управници да отстояват и защитават на всички равнища достойнството на българите и националната сигурност на България.

-          Академията, която ръководите, има ли потенциал за това?

-          В Академията са формирани и работят единадесет секции по различните направления на обществения живот. Ще спомена само секциите „Религия и политика“, „Здравеопазване и спорт“ , „Национална сигурност“ , „Образование“, „Икономически анализи, стратегии и прогнози“, „Култура“, „Социология и психология“, „Екология и урбанистка“ и др. Нашата „Обществена академия за наука, образование, култура“ бе съпричастна в подготовката и осигуряването на срещата на армейски генерал Михаил Мойсеев – председател на Съюза на ветераните на Русия, генерал Джеймс Филипс – ръководител на най-голямата американска ветеранска и резервистка организация, ген. Стоян Топалов – председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и редица други наши организации на офицери, ветерани и военно-пострадали в София през октомври м.г. в София. На срещата бе инициирано създаването на Световен съвет на ветераните, който да обсъжда и да предлага мирни решения на конфликтни ситуации, възникващи в света. В рамките на Академията се инициираха и са в процес на конструиране: постоянно действащ семинар на организациите на ветераните в света по преодоляването на геополитическите конфликти; постоянно действащ център за наука, образование, култура за действащи и резервни офицери и сержанти в различни държави на света с оглед формирането на геополитиката за мир и невоенно разрешаване на международни конфликти; център на постоянно действащи семинари на християните и взаимодействието им с останалите религии в света. Нещо повече, Академията реши да бъде създаден първият „Световен дом на мира, здравето и дълголетиего“ с цел в него да функционират трите световни центъраврамките на Академията.

-          Има ли други съмишленици на тази идея?

-          Обръщаме се към Президентството на България, както и към САЩ и Русия за съдействие по изграждането на Дома. Първа на нашата идея се отзова, Международната академия по архитектура, с ръководител видният архитект, академик Георги Стоилов. МАА вече предоставя безвъзмездно предварителните идейни архитектурни проекти за комплекса, а след одобрението на инвестиращите страни на конкретен терен за строителството ще предостави и готовите строителни проекти.

-          Какви по-актуални разработки имате?

Академията ни сформира екипи, които разработват: „Основи на българската доктрина за геополитиката и мястото на България в нея“ за периода до 2030 г. и прогнозни насоки до 2050 година с ръководител на екипа е чл.кор. проф. Динко Динков – ръководител на секция „Религия и политика“ на ОАНОК. „Научно-образователната политика на България с хоризонт до края на ХХІ век“ с ръководител на екипа е акад. проф. Асен Богданов – председател на ОАНОК. Ще спомена още екип „Микро и макроикономика на България“ с ръководител чл. кор. Боян Дуранкев от УНСС, екип „Здраве и дълголетие“ с ръководител чл.кор. проф. по медицински мениджмънт д.м.н. Асен Меджидиев – зав.отделение в ИСМП „Пирогов“, екип от социолози и психолози по проблеми на българската народопсихология с ръководител главният научен секретар на ОАНОК акад. Кольо Рамчев, екип по „Национална сигурност“ с ръководител – чл. кор. д-р по философия, проф. Румен Ралчев. Всички екипи работят безплатно, на обществени начала. Институциите в България за сега не проявяват готовност да финансират нито едно наше изследване, нито една научна разработка.