СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА ИЛИ СОЛИДАРНО ОБЩЕСТВО?

 

Симеон Кулиш, историк

kulish 141116Методи Шаманов: „На всекиго, според приноса (заслуженото), на нуждаещия се – според потребностите”

Първата аналогия, която правим, чуейки думите „социален”, „социална”, обикновено е социализъм, комунизъм и по-рядко националсоциализъм. Това е нормално, предвид времето, в което живеем, т.е. непосредствената близост до периода, в който тези идеологии са били част от нашия живот, или този на нашите роднини. Социална държава не значи комунизъм!

Съвременните примери за социални държави са Дания, Швеция, Норвегия, Финландия. Това са страни, които се доближават възможно най-много до това определение, изпълващи в максимален обем смисъла на думи като „законност”, „справедливост” и „солидарност”, а равенството е в смисъл на равнопоставеност, а не на уеднаквяване на личностите! Подобен тип държавен механизъм не допуска наличието на бедни хора и защитава техния труд.

Солидарното общество, което липсва в България, е изграждащ елемент на социалната държава. От своя страна, обществото е изградено от отделни личности, всяка от които с определени качества, възможности и достойнства. В този ред на мисли и по пътя на логиката, изграждането на солидарно общество зависи от самите личности, т.е. от НАС! Промяната, за която се говори ежедневно, и то във всички сфери, тази, която я искаме всички и я чакаме постоянно, всъщност зависи от промяната, която трябва да направим вътре в нас, със себе си!

Максимата, която извежда Методи Шаманов – „На всекиго, според приноса (заслуженото), на нуждаещия се – според потребностите”, е възможно най-точната, определяща същността на социалната държава, като механизъм и функции. Държавата е организъм, управляван от хора, а не от нечувани и невиждани сили. Следователно държавата трябва да осигури условия за създаване на солидарно общество. А щом държавата е управлявана от хора, т.е. от нас, а обществото е съвкупност от хора, личности, т.е. пак от нас, означава, че социалната държава и солидарното общество зависи от НАС!!!