Да запазим обществото и държавата ни от тотална разруха

 

Отечественият съюз, следвайки присъщите му цели и идеали, прави своя активен избор и е задължен да се намеси в името на държавата, на България, да я защити, обединявайки здравите сили в народа. Това се посочва в обръщение на Националния съвет по повод обсъждането и евентуалното гласуване на т.нар. Истанбулска конвенция.

***

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

Уважаеми сънародници,

Дискусията по ратифицирането на подписаната от правителството Истанбулска конвенция постави България отново на кръстопът.

На изпитание са подложени основни православни ценности, семейството, християнския морал и нормите на общуване.

Отечественият съюз, следвайки присъщите му цели и идеали, прави своя активен избор и е задължен да се намеси в името на държавата, на България, да я защити, обединявайки здравите сили в народа.

Десетилетия наред българското общество е подложено на разлагащото въздействие на либералните движения и идеология от запад. Масирано, чрез медии, литература и образователни програми, ни се насаждат нови морални и етични правила, подменят се изконни български традиции и ценности.

Под прикритието на разбираеми и благоприлични ценности като демокрация, равенство на половете и расите, свобода на словото и т.н., ни се пробутват и налагат изкривените и извратени идеи за особено отношение към хората от третия пол, към джендърите, към еднополовите бракове и др.п. Едно малко на брой и агресивно малцинство се опитва да преобърне и заличи естествения ход на нещата, да ликвидира категории и норми, създадени по естествен път от зората на човечеството досега. То се стреми към целите си по всички възможни начини, без да подбира средствата за това.

Едно от тези средства е Истанбулската конвенция. Чрез нея, под благовидния и понятен за всички стремеж да се защитят правата на жените, ни се пробутват понятия и дефиниции, като социален пол, джендър и т.н. Ратифицирайки конвенцията, те ще оживеят в правния мир, превръщайки се във валидни норми, задължителни за всички. Те ще станат предмет на обучение на децата ни и ще им бъдат „разяснявани” в рамките на образователния процес. Не бива да го допускаме!

Ние, от Отечествения съюз сме против това. Против сме да придобиват легалност и институционалност формули и понятия, рушащи нашия морал, този на децата ни и на бъдещите поколения.

Считаме, че приемайки безкритично тези постулати, ще съдействаме за тоталната разруха на нашето общество и държава.

Не бива да допускате това, дами и господа народни представители!

Да защитим България и семействата ни!

Да живее България!

Национален съвет

29.01.2018г., София

С връчване на награди Отечественият съюз приключи годината

Удостоени бяха изявени деятели, между които председатели на военно-патриотични съюзи

Спирдон Спирдонов

1 291217

С благодарност за положените усилия през годината председателят на Отечествения съюз (ОС) Симеон Симеонов се обърна днес към изявени деятели на организацията. На специално организирана церемония бяха обявени и връчени почетни отличия във връзка със 75-годишнина от създаването на Отечествения фронт, чийто последовател е ОС.

Сред удостоените са председатели и представители на военно-патриотични организации: генерал от резерва Златан Стойков – председател на СОСЗР, младши лейтенант от запаса Петър Велчев – председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, полковник от запаса Чавдар Петров – заместник-председател на СОСЗР и председател на Национална асоциация „Сигурност“, полковник от запаса Чавдар Борачев – председател на Асоциацията на военните разузнавачи, полковник от запаса Горан Симеонов – председател на Асоциацията на разузнавачите от запаса и генерал-майор от запаса д-р Стоимен Стоименов. По-рано отличията си получиха почетният председател на СОСР генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов и председателят на Съюза на ветераните от войните доц. д-р Иван Сечанов. Ген. Топалов изпълни ритуала за удостояване с най-високо отличие на ОС на неговия председател Симеон Симеонов и му връчи почетния плакет.

Който и да е на власт, искаме интересите на България да бъдат на преден план, посочи в празничното си слово Симеон Симеонов. Той потвърди инициативата на ОС „Да кажем край на 100-годишната гражданска война“ и да изградим мемориал на всички жертви на политически репресии. От името на наградените благодари доц. д-р Сечанов. Поздравителен адрес от УС на Асоциацията на военните разузнавачи прочете полковник от запаса Чавдар Борачев.

 

 

 

2 291217

 

3 291217

 

4 291217

 

5 291217

 

6 291217

 

7 291217

 

8 291217

 

9 291217