Започва подготовка на военнослужещите за участие в антитерористична операция

Ofmedia.bg

teror 050716Въоръжените сили ще са длъжни да участват при провеждането на антитерористична операция у нас. Това съобщи министърът на отбраната Николай Ненчев след края на закритото заседание на Съвета по сигурност към Министерския съвет. Очаква се утре правителството да одобри Закоонпроекта за противодейстиве на тероризма.

"Ако законът бъде приет, ще имат право да обискират, да проверяват вещи, да задържат, да използват оръжие, което ме кара да мисля, че незабавно трябва да започнем подготовка на нашите военнослужещи, защото те не са изпълнявали такива мисии и ангажименти“, заяви министър Ненчев.

„Вероятно още в следващите няколко дни ще издам заповед за започване на незабавна подготовка“, допълни той. По повод намеренията да бъдат ограничавани правата и свободите на граждани при провеждането на антитерористични операции, военният министър обясни, че подобни мерки и техният обхват ще зависят от конкретната заплаха.

„Обсъдихме го много подробно. Тази дискусия ще продължи и в рамките на Народното събрание в съответните комисии. Това при кои обстоятелства и в каква степен ще бъдат ограничавани права, зависи от конкретната заплаха“, уточни министър Ненчев.

Във връзка с друга от предвижданите мерки за задължаване на телефонните оператори да предоставят незабавен достъп до трафичните данни в случай на непосредствена опасност от извършване на тероризъм, той коментира: „Има някаква реакция, но смятам, че предложеният текст е справедлив.“

Целта на законопроекта е да създаде ефективен механизъм за взаимодействие между институциите при прилагане на мерките за превенция и отговор на потенциалните терористични заплахи, съобщава правителствената информационна служба.

 „Очаквам професионалната общност да застане зад закона, защото той регулира действия и отношения в ситуации, които застрашават българските граждани. Само с добре координирани действия можем да противостоим на тероризма, който в последните години стана една от най-големите заплахи в световен мащаб, и създаването на модерна и интегрирана система за сигурност е от първостепенно значение”, коментира вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, която е вносител на законопроекта. По думите й, подготвеният закон е още една крачка в тази посока. Целта му е именно да регламентира механизма, който ще позволи ефективното взаимодействие и обмен на информация между специализираните органи, местните власти, чуждестранните партньори и неправителствения сектор за превенция и противодействие на тази заплаха. „В основата на всичко е опазването на човешкия живот. Терористичният акт отнема основно право на човека – правото на живот. Обстоятелството, че на някои хора, които планират такива действия, ще бъдат нарушени права, е несъпоставимо”, посочи Бъчварова.

Законопроектът определя три нива на заплаха от терористичен акт и четири нива на готовност на компетентните органи за противодействие. Предвижда се Министерският съвет да осъществява общо ръководство на дейността по противодействие на тероризма, да приема стратегия и национален план за противодействие на тероризма. Националният контратерористичен център се разполага в ДАНС и предоставя информация на компетентните органи и структури, необходима за предотвратяване и пресичане на заплахи от тероризъм, в непрекъснат денонощен режим. Регламентира се и участието на Въоръжените сили в противодействието на тероризма и в преодоляването на последиците от терористични актове. Определят се функциите на местните органи и структури в този процес.

В отделна глава е регламентирана превантивната дейност. Тя включва анализ и оценка на рисковете, сътрудничеството и обмена на информация с компетентните органи на други държави и организации, изготвяне на планове на различни нива за противодействие на тероризма и т. н. Въвежда се задължение за собствениците и ползвателите на сгради и съоръжения за обществено обслужване от първа-трета категория по ЗУТ, както и училищата и детските градини да разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма. По отношение на лицата, за които има данни, за да се състави обосновано предположение, че са свързани с подготовка на терористичен акт, се прилагат превантивни мерки, отнасящи се до ограничаване на движението им и отнемане на документи. Подробно е описан редът, по който се прилагат превантивните мерки, както и че подлежат на съдебен контрол.

Законопроектът въвежда основни правила за провеждане на антитерористична операция при наличието на данни за конкретна заплаха от или при извършен терористичен акт. В тези случаи е допустимо частично и временно ограничаване на отделни права на гражданите. Допуска се и обявяването на извънредно положение с решение на Народното събрание или с указ на Президента на Република България. Целта е да се даде предимство на спасяването на човешкия живот и здраве.

Законопроектът предвижда също обезщетяване на физическите и юридическите лица при реално причинени имуществени вреди при или по повод извършване на нормативно установените действия за предотвратяване и пресичане на заплаха от тероризъм или за преодоляване на последствията от тероризъм.

Основните принципи, върху които е изграден законопроектът, са спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които България е страна; зачитане и гарантиране правата на човека и основните свободи; приоритет при спасяването на човешкия живот пред останалите дейности; сътрудничество с гражданите и техните организации; откритост и прозрачност при провеждането на политиките за противодействие на тероризма; централизирано управление и контрол на дейностите; своевременен обмен на информация по компетентност; съгласувано провеждане на дейностите за противодействие на тероризма.

Отчественият съюз поздрави военноинвалдите и военнопострадалите

Спирдон Спирдонов

1 260616Със специално организирано тържество днес, 26 юни, в ЦВК бе отбелязана 26-ата годишнина от възстановяването на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в България. Традицията бе спазена, проявата започна с три химна – на Република България, Българската армия и на съюза и с водосвет от служител на БПЦ. Както и с вълнуващи изпълнения на квартет „Армейска песен“ от Представителния ансамбъл на Въоръжените есили. Напълно логично, като се има предвид, че членовете на военно-патриотичната организация са загубили здравето си или синове и близки при изпълнение на конституционното си задължение за защита на България.

Уважение и признателност

за отговорното им отношение към воинската служба бе главното в поздравителния адрес на министъра на отбраната Николай Ненчев, прочетен от подполковник от резерва Манол Тенчев, главен експерт в дирекция „Социална политика“. Приветствие бе изпратил и началникът на отбраната генерал Константин Попов, в което се подчертаваше дейността на съюза за сигуряване на по-добри условия на живот на военноинвалидите и военнопострадалите.

От празничната трибуна с

думи на благодарност

към участниците в тържеството и уверения за продължаване на сътрудничеството се обърнаха председателят на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ капитан далечно плаване Атанас Илев, почетният председател на Съюза на ветераните от войните д-р Тодор Анастасов, председателят на Отечествения съюз Симеон Симеонов, представителят на ГС на БСП Иван Ченчев и др.

Военноинвалидите и военнопострадалите бяха

поздравени лично

още от началника на Щаба на СКС комодор Димитър Йорданов, заместник-началника на Военна академия „Георги С. Раковски“ полковник Стоян Стаматов, представителят на ЦВО полковник Велчо Петков, заместник-председателят на Столичната организация на СОСЗР генерал-майор от запаса Петко Драгоев и други представители на неправителствени организации. Поздравителни адреси бяха изпратили председателят на СОСЗР генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов, председателят на Национална агенция „Сигурност“ полковник от запаса Чавдар Петров, парламентарни групи и комисии в Народното събрание, Съюзът на пенсионерите – 2004 и др.

Председателят на съюза мадши лейтенант от запаса Петър Велчев връчи

наградни знаци

„За вярна служба под знамената“ – трета степен на Петър Жлегов и Петър Подскочиев и на Министерството на отбраната на Райна Комитова, които са удостоени със заповед на министъра на отбраната. Той награди с почетен плакет членове на управителния съвет на съюза, а със специално изработен юбилееен сертификат дружествата в Стара Загора, Ямбол и Добрич, които тази година имат юбилей. С предметни награди бяха отличени генерал-майор от запаса Петко Драгоев и полковник от запаса Георги Хараланов.

Младши леййтенант от запаса Петър Велчев предаде на военноинвалидите и военнопострадалите устните поздравления на президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Плевнелиев, премиера Бойко Борисов и вицепрезидента Маргарита Попова. Той подчерта в края на тържеството, че

„няма отказ“

от политиката на съюза за подобряване социалния статут на военноинвалидите и военнопострадалите чрез промени в техния закон, облекчаване на условията за получаване на лекарствените средства, ползване на лечебни и санаториални заведения и др. По тези въпроси, много от които чакат решения с години, като новата наредба за лекарствените средства, вчера е заседавал управителният съвет на съюза.

2 260616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 260616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 260616