Нов лидер в социалните мрежи

Ofmedia.bg

1 160218„Сухба” (SUHBA) е нова компания, която предлага чист, евтин и безопасен Интернет. В централата на Отечествения съюз бяха представени нейните възможности от Олга Землянитсина, която е представител в България на SUHBA- EUROPA. Разяснени бяха възможностите за операции с акциите, които предлага компанията, включително и безплатно подпомагане на инвалиди.

Повече на http://suhba.net/forsmi/presentation/presentation_suhba_ru.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 160218

СОСЗР и Отечестният съюз сключиха споразумение за взаимодействие и сътрудничество

Застъпена е идеята за постигане на гражданско помирение и единение по въпросите на историята чрез изграждането, под егидата и патронажа на Президента на Република България, на Мемориал в памет на жертвите от политически репресии по времето на всички режими след Освобождението на България до наши дни, където в определен ден да отдаваме почит на всички жертви.

Спирдон Спирдонов

1 100218Председателите на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) и на Отечествения съюз (ОС) генерал от резерва Златан Стойков и Симеон Симеонов се договориха да работят за обединяване усилията на двете организации за осигуряване на устойчиво развитие на обществото и възстановяване на социалния характер на държавата на основата на националните ни идеали и интереси. Това стана днес в централата на ОС с подписването на Споразумение за взаимодействие и сътрудничество. Двамата бяха категорични, че националното помирение е единственият път към национално обединение.

Симеон Симеонов награди ген. Стойков с почетния знак на ОС. Той изтъкна, че винаги през цялата си над 100-годишна история СОСЗР е бил достоен представител на българското войнство. Според него обществените организации трябва чувствително да активизират своята дейност в защита на националните ценности и укрепването на държавата, за да намерим истинското си място в Европа и света.

Ген. Стойков връчи на Симеон Симеонов новият плакет на СОСЗР. Задължени сме, каза той, в името на нашите членове да работим за изпълнение на подписаното споразумение. Той благодари за отличието, което, по неговите думи, е признание за усилията на всички членове на съюза.

В споразумението е застъпена идеята за спиране на 100-годишната „гражданска” война на политическа основа в страната и постигане на гражданско помирение и единение по въпросите на историята чрез изграждането, под егидата и патронажа на Президента на Република България, на Мемориал в памет на жертвите от политически репресии по времето на всички режими след Освобождението на България до наши дни, където в определен ден да отдаваме почит на всички жертви.

Двете организации ще работят за повишаване престижа и достойнството на офицерите и сержантите от запаса и резерва, социалната интеграция и реализация на военнослужещите и служителите, освободени от Въоръжените сили, МВР, НРС и НСО. Те ще участват в родолюбивото и военно-патриотичното възпитание на българските граждани, особено на подрастващото поколение, в съхраняването и развитието на нравствените ценности и идеали, воинските добродетели и бойните традиция на българския народ, армията и органите на сигурността и обществения ред в опазването на българщината и националната ни идентичност в условията на европейска интеграция и световна глобализация.

Снимки Димитър Бебенов

2 100218

3 100218

4 100218

5 100218

6 100218

7 100218

8 100218

9 100218