Историческо възвание на Отечествения съюз

SIMEONOV 100616Призоваваме българските граждани да се съберем в могъщ Отечествен съюз в името на гражданското помирение, единението и националното съгласия за спасение, модернизация и просперитет на скъпото ни отечество. Това се посочва във Възвание на Председателството на НС на ОС до българския народ по повод 75-та годишнина на ОФ и неговия правоприемник ОС.

***

В   Ъ   З   В   А   Н   И   Е

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

Преди 75 години - на 17 юли 1942 г., в разгара на пламъците на Втората световна война и сред ужаса на падналия над Европа и Българиязловещ мрак за народите под ботуша на хитлеристка Германия и нейните български съюзници, по радиостанция „Христо Ботев“ от Москва прокънтя апелът на Георги Димитров със спасителната за Родината в своите дванадесет точки Програма на Отечествения фронт.Положено бе началото на организираната съпротива и борба на българския народ срещу фашизма чрез създаването на мощен Отечествен фронт/ОФ/равнопоставена антифашистка коалиция на леви и центристки политическипартии /комунисти,леви земеделци,социалдемократи, звенари,радикали, патриотични офицери и други/, наобществени организации и съюзи и отделни изявени личности.

Победният акт от 09.09.1944 г. и установяването на народнодемократична власт от правителството на ОФ, предприетите от него дълбоки преобразувания заедно с героичното участие на българската армия в окончателния разгром на хитлеристка Германия по фронтовете на Югославия,Унгария и Австрия спаси България от позор във войната и унизителна трета национална катастрофа, присъедини страната към антихитлеристката коалиция на съединените народи и държави.Подписаният от правителството на ОФ през 1947 г. Парижки мирен договор съхрани териториалната цялост и достойнство на Отечеството въпреки статута на победена държава във Втората световна война.

Като уникален български политически проект на леви и левоцентристки политически сили, Отечественият фронт не просъществува дълго.След обявената в речта на Уинстън Чърчил от 5 март 1946 г. във Фултън /САЩ/ „студена война“ и настъпващата съветизация, в Европа и света се създаде обстановка на остро геополитическо и идеологическо противопоставяне. То се пренесе и във вътрешнополитическия живот на страните от Източна Европа и България не бе изключение в този процес. Отечественият фронт постепенно загуби облика си на политическа коалиция,но запази важна съставка от същността си – да бъде съюз на най-широките народни слоеве.

Отечественият фронт – трансформиран след 1948 г.в масова обществена организация – чрез хилядите си комитети и всеотдайни дейци намери своето поле на дейност по местоживеене – близо до хората, превърна се в средище за съхранение на патриотични и демократични традиции и постави чрез множеството си граждански инициативи и движения наченките на гражданското общество.

След демократичните промени през 1989 г., Отечественият съюз /ОС/ като правоприемник и продължител на най-добрите традиции и изяви на ОФ, дава своя принос за възстановяването на свободата,плурализма и демокрацията ,за реабилитиране на идеята за единението на нацията и на широките програмни коалици във времена на кризи и изпитания ,за съхранение на гражданския мир и етническата толератност, за опазването и развитието на българската култура и духовност, за активното участие на гражданите в управлението и контрола спрямо органите на властта в името на доброто управление.

Днес ние – представителите на политически партии,на граждански сдружения и съюзи и отделни личности,обединени в Национален инициативен комитет за отбелязване на 75-та годишнина от създаването на ОФ заедно с дейците на Отечествения съюз се ОБРЪЩАМЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ – ИСТИНСКИ ПАТРИОТИ ДА ОБЕДИНИМ СИЛИ,ИНТЕЛЕКТ И УСИЛИЯ В ИМЕТО НА ОТЕЧЕСТВОТО ЗА:

-         ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА 100-ГОДИШНАТА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА НА ПОЛИТИЧЕСКА ОСНОВА В БЪЛГАРИЯ, ПОСТИГАНЕ НА ГРАЖДАНСКО ПОМИРЕНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ИСТОРИЯТА И ОТДАВАНЕ НА ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИТ НА ЖЕРТВИТЕ И ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕПРЕСИИ ПРИ ВСИЧКИ РЕЖИМИ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕТО ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА НАЦИОНАЛЕН МЕМОРИАЛ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕПРЕСИИ;

-         СПИРАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЪЛБОКАТА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ДУХОВНА КРИЗА;

-         РЕШИТЕЛЕН ГРАЖДАНСКИ ОТПОР СРЕЩУ ВСЕКИ ОПИТ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ НОРМИ,СВОБОДАТА И ГРАЖДАНСКИЯ МИР, СРЕЩУ ПРОЯВИТЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИ И АДМИНИСТРАТИВЕН НАТИСК ИЛИ НАСИЛИЕ ,СРЕЩУ ОПИТИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНА И ЕДНОПАРТИЙНА ВЛАСТ;

-         ЛИКВИДИРАНЕ НА БЕДНОСТТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА, ЗАКРИЛА НА МАЙЧИНСТВОТО, ДЕТСТВОТО И ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

-         БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА И КОРУПЦИЯТА, СПИРАНЕ НА ИЗДЕВАТЕЛСТВАТА И ПРОГОНВАНЕТО ОТ БЪЛГАРИЯ НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ ХОРА, ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА И РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ И ДИСПРОПОРЦИИ МЕЖДУ ЕТНОСИТЕ, УКРЕПВАНЕ НА МОРАЛНОТО И КУЛТУРНО ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ;

-         РАВНОПОСТАВЕНО И РАВНОПРАВНО УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НАТО, АКТИВНО УЧАСТИЕ В ДРУГИ РАЗНООБРАЗНИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТИ, БЛИЗКИ ВЗАИМОИЗГОДНИ ОТНОШЕНИЯ С РУСИЯ И ДРУГИ ТРАДИЦИОННИ ПАРТНЬОРИ.

ПРИЗОВАВАМЕ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ДА СЕ СЪБЕРЕМ В МОГЪЩ ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ В ИМЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ПОМИРЕНИЕ, ЕДИНЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ ЗА СПАСЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПРОСПЕРИТЕТ НА СКЪПОТО НИ ОТЕЧЕСТВО.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

17 юли 2017 г.

СОФИЯ                                

Руски ветерани от Великата отечествена война гостуваха в България

Спирдон Спирдонов

1 120517В Руския културно-информационен център в София се проведе среща с гостуващи у нас трима ветерани от Великата отечествена война. Проявата бе по повод 9 май – Ден на победата над хитлерофашизма. В нея участваха Дамян Атанасов и Иван Стефанов – представители на Отечествия съюз, които приветстваха гостите. Поздравления поднесоха още председателят на БАС Симеон Игнатов, поф. Марин Калонкин от Съюза на ветераните от войните, Коста Пеев от РКИЦ и др. В предпразничната среща се включиха руски ветерани от войната, които живеят в България. За гостите беше изнесен и вълнуващ празничен концерт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 120517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 120517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 120517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 120517