С конгреса на ОС стартира единението на левицата за нова България

Симеон Симеонов бе преизбран за лидер наа Отчествения съюз

 

1 111118

          В София в Дом паметник „Александър Стамболийски“ на 20 октомври т.г. се проведе редовният конгрес на гражданското патриотично сдружение Отечествен съюз. В работата на форума участваха  252 делегати - представители на общини и райони от градовете с районно деление от 28 области на страната. Всички получиха заедно с конгресните материали по два сборника – докладите от научната конференция за 70 - годишнината от Парижкия  мирен договор и поетичните откровения на нашите поети от прегледа на поезията за 75-годишнината на ОФ/ОС.

          Гости на конгреса бяха представители на 8 политически партии и 15 граждански патриотични съюза, сред които: Атанас Зафиров – член ИБ на НС на БСП, Александър Любенов – зам.председател на ЗС „Ал.Стамболийски“, Стефан Груев – секретар на ЦК на КП на България, Румен Петков – председател на ПП „АБВ“, Минчо П. Минчев – председател на ПБК, Минчо М. Минчев – председател на ПП „Нова Зора“, Радослав Радославов – зам.председател на ПП „Българска  социалдемокрация“, генерал о запаса Златан Стойков – председател на СОСЗР, Валентина Николова – председател на Съюз на пенсионерите - 2004, Симеон Игнатов – председател на БАС, Снежана Тодорова – председател на СБЖ, Боян Ангелов – председател на СБП, Таня Бакалова – председател на ДСЖ, Иван Сечанов – председател на СВВБ, Любомир Коларов – председател на сдружение „Ал.Невски“, Николай Гацев – председател на Добродетелна дружина, осн.1853, Петър Велчев – председател на СВИВП и други. Скъп гост на форума бе представителят на Общоруския народен фронт „За Русия“ Хасан  Магомедович Джантаев, който произнесе приветствие и бе награден с най-високото отличие на ОС „Почетен член“ и вписване във вечната книга. Той от своя страна връчи на Симеон Симеонов високия руски орден „Дълг и чест“ и руски отличия на Чавдар Петров и Румен Петков. Приветствия поднесоха и останалите гости, от които ярко пролича тяхната готовност за широк, равнопоставен диалог в левицата, за консолидиране и единение на силите и припознаването в лицето на Отечествения съюз на естественото място и платформа за диалог, разбирателство и единение в името на една  широка,  равнопоставена, лявоцентристка  и патриотична програмна коалиция на партии, граждански съюзи и отделни знакови личности за спасението и модернизацията на България.

            С огромен интерес и овации бе посрещнат докладът на председателя Симеон Симеонов под надслов „Анализ на обществено-политическата обстановка в страната, мястото, ролята и задачите на Отечествения съюз“, както и другите доклади и отчети. Естествено продължение на обоснованата в доклада теза за пълзящата, всеобща и остра политическа криза в страната и  необходимостта от раждането на нов, лявоцентристки политически проект като алтернатива на сегашното управление, бяха предложените за обсъждане и гласуване документи и решения на конгреса като: Платформа на ОС, Програма за дейноста 2019-2022 г., Възвание до българския народ и Резолюция.

             Особен интерес и дискусия предизвика новият политически проект на ОС под името „Нов Отечествен фронт“ заедно с Програмната декларация. Решено бе развитието на проекта  да се опре върху неговите два стълба – широко гражданско движение „За Отечеството“ и структуриране с кадрово обезпечаване на партийната еманация на ОС ПП „Съюз за Отечеството“ с председател Васил Точков – зам. председател на ОС.

              Конгресът одобри промени в Устава на ОС и избра нови ръководни органи с мандат от 4 /четири/ години: Национален съвет в състав от 57 души, Контролен съвет в състав от 9 /девет/ души и председател в лицето на Симеон Симеонов. На своите първи заседания НС избра: трима зам. председатели – Васил Точков, Илка Петкова и Лидия Банкова-Найденова; четирима секретари – Дамян Атанасов, Златина Георгиева, Иван Стефанов и Миглена Китанова и Председателство в състав от 15 души, а КС избра за председател Денко Денков, зам. председател Бойко Кечев и секретар Цаню Камов.

              Заседанието премина при отлична организация, добро настроение и висок дух.

 

Спирдон Спирдонов

2 111118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 111118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 111118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 111118

ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ И БСП ЗАПОЧНАХА РАЗГОВОРА  В

ОБЩЕСТВОТО ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ

1 150918

          На 14.09.2018 г. в централата на Отечествения съюз в София, по инициатива на НС на БСП , се проведе среща между ръководствата на ОС и БСП. Основна тема на разговора бе анализ и оценка на обществено-политическата обстановка в страната и отпочване на дискусията в обществото за бъдещето на Родината въз основа на предложената от БСП „Визия за България“. Присъстващите бяха приветствани от домакина СИМЕОН СИМЕОНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ. В срещата участваха още от страна на ОС: Васил Точков – зам. председател на НС на ОС и председател на ПП „Съюз за Отечеството“; Денко Денков – председател на КС на ОС; Златина Георгиева – секретар на НС на ОС; Дамян Атанасов – секретар на НС на ОС и Иван Стефанов – член на НС на ОС. Ръководството на БСП бе в състав: Деница Златева – зам. председател на НС на БСП;  Атанас Зафиров – член на ИБ на НС на БСП; Христо Проданов – зам. Председател на парламентарната група на БСП за България в 44-то Народно събрание; Александър Симов – депутат; Любомир Георгиев – зав. отдел „Коалиционна политика“ на НС на БСП.

           Срещата протече в откровена и приятелска обстановка като освен констатацията на видимите допирни точки и единомислие по редица въпроси, не бяха спестени някои пропуски и критични бележки в досегашните партньорски отношения. Подчертано бе, че БСП начело с новото си ръководство, успешно и последователно се е утвърдила като най-голямата и последователна опозиция на пагубното за България дясно управление, а с представената за обществено обсъждане „Визия за България“ прави следващата крачка като поставя началото на консолидацията и единодействието на програмна основа на автентичните патриотични и социално отговорни сили за спасението и модернизацията на България.

            Ръководството на ОС заяви своята решимост да участва активно в изработването на алтернативата за бъдещето на България като даде своя принос на политическо, гражданско и експертно-професионално ниво за извеждане на основните за нацията и държавата програмни цели, на пътищата, ресурсите и технологиите за тяхната реализация и за даване на път в политиката на нови хора, честни и социално чувствителни патриоти , доказани житейски и професионално личности. Идеалът за гражданско разбирателство и единение на българите, за постигане на национално съгласие по основните въпроси на развитието е възможен и неговият политически синоним е широката, равнопоставена, програмна коалиция на политически партии, граждански съюзи и сдружения и отделни знакови личности.

           Участниците в срещата единодушно изразиха волята си диалогът между  ОС и БСП да продължи с нови срещи по конкретни теми , в които да се включат  Корнелия Нинова и други ръководни дейци на двете организации. На изпроводяк председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ подари на гостите от БСП новата двутомна История на ОФ/ОС.

                                                                                             Златина Георгиева