Ofmediа.bg

Директорът на Служба ”Военна информация” Йордан Бакалов не дочака 1 ноември, когато трябва да влезе в сила приетият в четвъртък Закон за военното разузнаване и подаде оставка.  Той информирал в петък устно министърът на отбраната Николай Ненчев, а в днес ще му връчи писмено оставката си. Бакалов казал, че след като се оттегли, ще продължи с преподавателската си дейност в Нов български университет, което той правеше и като директор.

При гласуването на закона с гласовете на левицата и на ГЕРБ бе подкрепено предложението за директор на службата да се назначава само военнослужещ с висше военно звание. По тази причина Йордан Бакалов отпада от евентуалните кандидати за ръководител на „Военна информация”.

Текстът „Директор на Службата може да бъде военнослужещ на действителна военна служба с висше военно звание" бе по предложение на народните представители Таско Ерменков, Ангел Найденов, Димитър Дъбов, Иван Иванов, Атанас Зафиров, Красимир Янков и Димитър Димитров. В доклада си за второто четене на закона Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения предлагаше, освен от военнослужещ, длъжността да може да се заема и от цивилен служител, което в пленарна зала не бе подкрепено.

Йордан Бакалов беше назначен за директор на Служба „Военна информация” на 19 май т.г със заповед на министъра на отбраната Николай Ненчев. Според приетия закон, обаче, новият директор ще бъде назначаван по предложение на правителството с указ на президента.

В момента има достатъчно генерали и полковници, които отговарят на изискванията на закона, включително и да притежават 10-годишен професионален стаж в системата за защита на националната сигурност или въоръжените сили. Предполага се, че изборът ще падне върху генерали или адмирали, които в момента са аташета по отбраната и са заемали отговорни длъжности във военното разузнаване. Не е изключено длъжността да заеме и офицер с висше военно звание от войските или Щаба на отбраната.

В историята на военното разузнаване Йордан Бакалов ще остане с факта, че по негово време бе предаден архивът на Служба „Воена информация” на Комисията по досиетата, което неговият предшественик Веселин Иванов не направи и бе освободен от министър Ненчев.