ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ ЗАЕДНО С КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

 

Иван Стефанов

1 270321На 26.03.2021 г. в централата на БСП В София бяха подписани от СИМЕОН СИМЕОНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ И ВАСИЛ ТОЧКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ Споразумения за взаимодействие и сътрудничество с председателя на коалиция „БСП за България“ КОРНЕЛИЯ НИНОВА за съвместно участие в предстоящите парламентарни избори и съвместно управление в рамките на мандата на 45-то Народно събрание.

 Симеон Симеонов подчерта в своето изявление, че пътят към възраждане на Отечеството преминава през консолидация на всички политически и граждански сили,които не са участвали и не одобряват изчерпания и вреден за народа и държавата модел на управление на България през последните повече от 10 години. Предстоящите избори следва със своята демократична изява на гражданското общество да открият хоризонта за сваляне на политическата конфронтация, възстановяване на гражданския диалог и разбирателство и формулиране на новия национален идеал и цивилизационен проект на Отечеството ни.

 Корнелия Нинова получи като подарък току-що излезлия от печат сборник „Срещи с историята“, съдържащ докладите и материалите от две научни конференция,организирани през 2019 г. от НС на ОС и посветени на 75-та годишнина от 09.09.1944 г. и 30-та годишнина от 10.11.1989 г. – две повратни дати в най-новата история на България.

Председателите Симеон Симеонов и Васил Точков пожелаха успех на изборите на коалиция БСП за България и най-вече на включените в листите от гражданската квота дейци на Отечествения съюз.

1 2270321
1 3270321