Да запазим обществото и държавата ни от тотална разруха

 

Отечественият съюз, следвайки присъщите му цели и идеали, прави своя активен избор и е задължен да се намеси в името на държавата, на България, да я защити, обединявайки здравите сили в народа. Това се посочва в обръщение на Националния съвет по повод обсъждането и евентуалното гласуване на т.нар. Истанбулска конвенция.

***

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

Уважаеми сънародници,

Дискусията по ратифицирането на подписаната от правителството Истанбулска конвенция постави България отново на кръстопът.

На изпитание са подложени основни православни ценности, семейството, християнския морал и нормите на общуване.

Отечественият съюз, следвайки присъщите му цели и идеали, прави своя активен избор и е задължен да се намеси в името на държавата, на България, да я защити, обединявайки здравите сили в народа.

Десетилетия наред българското общество е подложено на разлагащото въздействие на либералните движения и идеология от запад. Масирано, чрез медии, литература и образователни програми, ни се насаждат нови морални и етични правила, подменят се изконни български традиции и ценности.

Под прикритието на разбираеми и благоприлични ценности като демокрация, равенство на половете и расите, свобода на словото и т.н., ни се пробутват и налагат изкривените и извратени идеи за особено отношение към хората от третия пол, към джендърите, към еднополовите бракове и др.п. Едно малко на брой и агресивно малцинство се опитва да преобърне и заличи естествения ход на нещата, да ликвидира категории и норми, създадени по естествен път от зората на човечеството досега. То се стреми към целите си по всички възможни начини, без да подбира средствата за това.

Едно от тези средства е Истанбулската конвенция. Чрез нея, под благовидния и понятен за всички стремеж да се защитят правата на жените, ни се пробутват понятия и дефиниции, като социален пол, джендър и т.н. Ратифицирайки конвенцията, те ще оживеят в правния мир, превръщайки се във валидни норми, задължителни за всички. Те ще станат предмет на обучение на децата ни и ще им бъдат „разяснявани” в рамките на образователния процес. Не бива да го допускаме!

Ние, от Отечествения съюз сме против това. Против сме да придобиват легалност и институционалност формули и понятия, рушащи нашия морал, този на децата ни и на бъдещите поколения.

Считаме, че приемайки безкритично тези постулати, ще съдействаме за тоталната разруха на нашето общество и държава.

Не бива да допускате това, дами и господа народни представители!

Да защитим България и семействата ни!

Да живее България!

Национален съвет

29.01.2018г., София