С връчване на награди Отечественият съюз приключи годината

Удостоени бяха изявени деятели, между които председатели на военно-патриотични съюзи

Спирдон Спирдонов

1 291217

С благодарност за положените усилия през годината председателят на Отечествения съюз (ОС) Симеон Симеонов се обърна днес към изявени деятели на организацията. На специално организирана церемония бяха обявени и връчени почетни отличия във връзка със 75-годишнина от създаването на Отечествения фронт, чийто последовател е ОС.

Сред удостоените са председатели и представители на военно-патриотични организации: генерал от резерва Златан Стойков – председател на СОСЗР, младши лейтенант от запаса Петър Велчев – председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, полковник от запаса Чавдар Петров – заместник-председател на СОСЗР и председател на Национална асоциация „Сигурност“, полковник от запаса Чавдар Борачев – председател на Асоциацията на военните разузнавачи, полковник от запаса Горан Симеонов – председател на Асоциацията на разузнавачите от запаса и генерал-майор от запаса д-р Стоимен Стоименов. По-рано отличията си получиха почетният председател на СОСР генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов и председателят на Съюза на ветераните от войните доц. д-р Иван Сечанов. Ген. Топалов изпълни ритуала за удостояване с най-високо отличие на ОС на неговия председател Симеон Симеонов и му връчи почетния плакет.

Който и да е на власт, искаме интересите на България да бъдат на преден план, посочи в празничното си слово Симеон Симеонов. Той потвърди инициативата на ОС „Да кажем край на 100-годишната гражданска война“ и да изградим мемориал на всички жертви на политически репресии. От името на наградените благодари доц. д-р Сечанов. Поздравителен адрес от УС на Асоциацията на военните разузнавачи прочете полковник от запаса Чавдар Борачев.

 

 

 

2 291217

 

3 291217

 

4 291217

 

5 291217

 

6 291217

 

7 291217

 

8 291217

 

9 291217