Отбелязахме 75 години от създаването на Отечествения фронт

С възвание участниците призоваха за изграждането под патронажа на президента на Република България Румен Радев на национален мемориал на жертвите от политически репресии.
Председателят на Отечествения съюз Симеон Симеонов бе удостоен с  високия орден на Руската Федерация "Во славу Отечества" за заслуги в развитието на приятелските отношения между българския и руския народи и по повод 60-годишния му юбилей.

Ofmedia.bg

1 021017С поредица от прояви в края на септември т.г. бе отбелязана 75-годишнина от създаването на Отечествения фронт (ОФ), чийто наследник днес е Отечественият съюз (ОС). Кулминацията бе на 29 септември в ЦВК, когато се проведе тържественото събрание концерт.

Предния бе подписано съгласувано Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между Отечествения съюз и Общоруското обществено движение „Народен фронт — за Русия”. От българска страна подписа бе на председателя на ОС Симеон Симеонов, а от руска – на Хасан Джантаев, генерален секретар на движението и на Международната агенция за обществена сигурност. Целта е по-нататъшното укрепване и развитие на историческата дружба между народите на Русия и България, обмяна на опит в реализирането на редица проекти за повишаване на гражданската активност при работата с централната и местната власт. Съвместното сътрудничество ще даде възможност за използваене на европейските и руски фондове. Друг акцент в документа е Черноморското сътрудничество в името на сигурността и преодоляването на въоръжени конфликти.  

На честването в ЦВК Отечественият съюз се обърна с нарочно възвание към българския народ. Дошло е време, подчертава г-н Симеонов, всички истински патриоти да обединим сили и интелект в името на Отечеството. Основният акцент във възванието бе за преустановяване на 100-годишната гражданска война на политическа основа в България, постигане на гражданско помирение по въпросите на историята и отдаване на заслужена почит на жертвите и пострадалите от политическите репресии при всички режими. По този повод от Отечествения съюз призоваваха за изграждането под патронажа на президента на Република България Румен Радев на национален мемориал на жертвите от политически репресии.  

На тържествено събрание в ЦВК бяха връчени високи отличия. Със званието „Почетен член на Отечествения съюз” бяха удостоени доц. д-р Иван Сечанов – председател на Съюза на ветераните от войните, генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов – почетен председател на СОСЗР, проф. Искра Баева и ветеранът Иван Стефанов. 

Участниците бяха приветствани от делегация на Общоруското обществено движение „Народен фронт — за Русия”. По време на тържественото събрание бе връчен от Хасан Джантаев на Симеон Симеонов - председател на Отечествения съюз,  високия орден на Руската Федерация "Во славу Отечества" за заслуги в развитието на приятелските отношения между българския и руския народи и по повод 60-годишния му юбилей. Събранието беше приветствано от председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев. Чрез видеоконферентна връзка участниците бяха поздравени от Руската Дума.

В честването участваха заместник-председателят на Народното събрание Валери Жаблянов, народният представител и председател на БЗНС „Александър Стамболийски” Спас Панчев, вицепрезидентът от 2002 до 2012 г. генерал-майор от запаса Ангел Марин, председателите на Национална асоциация „Сигурност” и на Асоциацията на разузнавачите от запаса полковниците  от запаса Чавдар Петров и Горан Симеонов и други представители на неправителствени организации. 

Част програмата бяха два много сериозно форума. Международната конференция „Сътрудничество за хармония” събра изтъкнати експерти, професори, политици, посланици на мира, пратеници на ООН и ЕС, които се занимават с глобалното развитие на света. Българските представители, казва г-н Симеонов, насочихме вниманието на форума към нашата страна и региона, в който живеем. Обсъдени бяха въпроси, които са свързани с икономическото, социалното и екологичното измерение на устойчивото развитие на територията на Евразийското пространство.

Конференцията беше в рамките на първото събрание на Международния софийски клуб, чиято основна цел е разработването на стратегия за безопасно и устойчиво развитие на цивилизацията.Създаваме възможности, подчерта г-н Симеонов, за контакти на високо международно ниво с представители на бизнеса, политиката и дипломацията за реализиране на ползотворни проекти и инициативи.

2 021017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 021017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 021017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 021017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 021017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 021017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 021017