България се нуждае от нов ляв, лявоцентристки и патриотичен политически проект

 

knigа1Отечественият съюз е готов на участва в него със своята гражданска платформа “Отечественият съюз днес”, на основата на Програмата на сдружението до 2018 година и с целия си организационен и кадрови потенциал в 28-те области и над 250-те общини и райони на страната.

Това бе записано в резолюцията на проведеното на 26 септември в София Общо събрание на сдружението. На форума председателят Симеон Симеонов направи отчет за дейността на Националния съвет. Утвърдена бе програма за организационното, финансовото и медийното осигуряване на дейността и международното сътрудничество. Отчетено бе изпълнението на бюджета и бе гласуван новият финансов план. Общото събрание прие решения във връзка с участието на Отечествения съюз в предстощите на 25 октомври избори за местни органи на властта. Прието бе предложението до една седмица председателството да подготви декларация и становище на Отечествения съюз по бежанския въпрос.  

В работата на събранието участваха 212 делегати от цялата страна. Сдружението е организирано в централно ръководство – Национален съвет, 28 областни структури и общински в близо 80 на сто от общините, посочи в своя доклад заместник-председателят Илка Петкова. За информационата политика на съюза и най-новия медиен продукт „Отечествен фронт” – електронно издание, говори другият заместник-председател Васил Точков.

Поздравителен адрес от председател на НС на БСП и на ПГ «БСП – лява България” Михаил Миков прочете неговият заместник Янаки Стоилов. В него бе изразена увереност, че дългогодишното партньорство ще продължи и занапред. От своя страна Янаки Стоилов подчерта, че Отечественият съюз трябва да се развива, като патриотична организация и еманация на местната общност. Той призова да започне съвместна работа за достойно отбелзване на 140-годишнина от Априлското въстание.

Маргарита Божилова приветства делегатите от името на ЗС „Александър Стамболийски”, полковник от запаса Чавдар Петров – от СОСЗР, Национална асоциаци „Сигурност”, Асоциацията на разузнавачите от запаса и Асоциацията на военните разузнавачи, а Симеон Игнатов – от БАС. Всички изразиха готовност със съвместни усилия да работят за благото на страната. Със свои коментари по отделни въпроси в събранието се включи и почетният председател на Отечествения съюз Гиньо Ганев.

В докладите и изказванията делегатите и гостите изразиха безпокойство и неодобрение от състоянието на държавата и нейните институции, на демокрацията и на социалното положение на огромната част от българските граждани. Констатирано бе, че България продължава да е в тежка политическа, социално-икономическа, духовна, морална и демографска криза. Налице са сериозни факти и тенденции, които поставят големи слоеве от населението на границата на оцеляването и заплашват по-нататъшното успешно и мирно развитие на страната.        

Тревогата на участниците във форума е породена от несекваща икономическа стагнация и финансова нестабилност, които засягат болезнено трудовите хора - работници, селяни, интелигенция, занаятчии, малкия и средния бизнес. Посочена бе неефективността, а в някои направления липсващата, антикризисна програма на правителството и политическите партии от управляващото мнозинство, която да гарантира и защитава социалната сигурност на народа. Отбелязани бяха опитите за възраждане на конфронтационния политически модел чрез грубо разединение и противопоставяне на нацията и на отделните региони по политически, етнически, социални и други проблеми.

Безпокойство предизвиква стремежът на изпълнителната и законодателната власт, подкрепени от президента, към авторитарно управление и налагане на решения, надхвърлящи конституционните им правомощия. Не по-малко тревожна е подмяната на неотложни и решителни управленски действия в областта на икономиката, социалната сфера, науката, образованието, културата и сигурността с медийни и пиаракции и кампании;

Делегатите виждат в политиката на управляващите непоследователни външно и вътрешно-политически послания и действия, угодническа податливост на чужди внушения и натиск, липса на ефективна защита и отстояване на националните интереси. Заедно с това установиха видима, трайна и обезсърчаваща неспособност на сегашните ръководства на левите и центристките политически партии да защитят гражданските, икономическите и социалните права на трудовите и социално-слабите хора, да отстояват потребностите на малкия и средния бизнес.

Що се отнася до бежанската криза, събранието демонстрира съпричастност и готовност за всестранна помощ. От друга страна членовете и симпатизантите на Отечествения съюз се отнасят с безпокойство към проблемите на мигрантската вълна от изток, на стотиците хиляди бежанци, които се стремят да достигнат до богатите западни и северни европейски държави. Тези хора, от детска до преклонна възраст, са прокудени от родните места в резултат на войната, започната от Съединените щати, техните послушни съюзници от НАТО и недемократичните монархии в Близкия изток, се посочва в резолюцията. Констатирано бе, че тяхното присъствие създава непозната и напрегната обстановка за населението в много общини на България. Направена бе прогнозата, че това ще окаже сериозно влияние върху резултатите от изборите за органи на местна власт и местно самоуправление. Този факт би трябвало да намери всестранно преценено отражение върху предизборната пропаганда на местните структури на сдружението и техните коалиционни партньори. Прието бе предложението до една седмица председателството да подготви декларация и становище на Отечествения съюз по бежанския въпрос.  

В тази обстановка Отечественият съюз отново и на висок глас заяви: „България се нуждае от нов ляв, лявоцентристки и патриотичен политически проект. Ние сме готови да участваме в него със своята гражданска платформа “Отечественият съюз днес”, на основата на Програмата на сдружението до 2018 година и с целия си организационен и кадрови потенциал в 28-те области и над 250-те общини и райони на страната.”

Председателят на съюза прогнозира, че след изборите ще назрее необходимостта от разработване и внедряването на нов лявоцентристки политически проект, като алтернатива на дясноцентриското управление, което ще залее тотално страната. Според него, новият проект следва да бъде ориентиран към президентски избори през 2016 г., както и към следващи предсрочни или редовни парламентарни избори. Неговите основи, обаче, подчерта той, може и следва да бъдат залагани още сега – в предизборната съвместна битка за добро представяне на местни избори.

Посочено бе, че възлов въпрос за развитието на новия проект ще е ролята, мястото и отношението на и към БСП, както и нейната политическа кондиция. Днес в България все още не е възможен, според г-н Симеонов, нов лявоцентристки политически проект без БСП. Нещо повече, допълни той, БСП следва да има основополагаща и водеща роля в него! Но, бе отбелязано в доклада на председател, БСП трябва да се раздели с неискреното и имитационно оношение и поведение по два възлови въпроса на съвремието: императивната потребност от коалиционно управление и създаване на ясно разписани като отговорности и политики равнопоставени коалиции, различни от формулата БСП плюс; честно отношение и сътрудничество със структурите на гражданското общество от левия и патриотичния сектор и все по-широко застъпване на гражданското начало вместо тяснопартийните виждания и партийната кадрова партизанщина.

Симеон Симеонов смята,че новият лявоцентристки патриотичен проект следва да се развива първоначално като надпартийно гражданско движение за национално съгласие, изграждано върху принципите на Разума, Реализма и Разбирателството в името на извеждането на България от кризата, защитата на националните интереси в европейското семейство и в света, модернизирането на държавата и защитата на социалните и културни права на народа. Той очерта и неговите главни характеристики: просветеният патриотизъм; балансираната европейска ориентация и добросъседски отношения с Русия, Турция, Балканските страни, Китай и други държави и високата социална чувствителност.

Активни фактори и участници в Движението могат да бъдат изявени публични личности,носители и изразители на значими политически, граждански, професионални, културни, научни и други каузи; неправителствени организации - граждански, професионални, патриотични, регионални и други сдружения, фондации и съюзи, разгръщащи потенциала на гражданското общество и политически партии с лява и центристка ориентация.

Образно казано, заяви председателят, някакъв нов Отечествен фронт – спасителен за България в тежките международни и вътрешнополитически обстоятелства, който се нуждае от достойно и мъдро лидерство. В тази посока на мисли той смята, че трябва да се развиват и идеите на политическия кръг „Отечество“, роден с активното участие на почетния председател Гиньо Ганев, както и решението от миналогодишния конгрес на Отечествени съюз за възстановяване на политическа партия „Съюз за отечеството“, като партийна еманация на съюза за участие в избори.

Като непосредствена обществено-политическа задача бяха определени предстоящите избори за органи на местното самоуправление и местната власт на 25 октомври 2015 г. Във връзка с това участниците в конгреса на се обрънаха към членовете и симпатизантите на сдружението от цялата страна със следния призив: „Да продължим с още по-голяма убеденост и енергия, заедно с всички национално отговорни и социално ангажирани партии, организации, сдружения и истински патриоти, своето участие по произвеждането на тези избори. С традиционните за нашата организация форми, да убеждаваме своите приятели и съседи, своите близки и познати, че трябва да гласуват, да направят своя избор на личности, политически сили и граждански сдружения, които ще решават ежедневните проблеми на хората от общината, селището и квартала. Да демонстрираме отново своята подкрепа за тези, които са доказали, че поставят интересите на общината и на нейните граждани над всичко, че могат да разработят и успешно да провеждат местна политика в унисон с политиката на Европейския съюз за развитието на регионите и общините, като основа и естествена среда на просперитета на хората, които имат волята, качествата и морала да управляват съдбините на общината и нейните граждани. Да пренебрегнем, с характерното за нас достойнство и благородство, недалновидното отношение на някои членове на ръководствата на БСП в центъра и по места към нашата организация, към нейните последователни усилия за решаване на ежедневните проблеми на хората по местоживеене. Да докажем, отново и отново, че членовете и симпатизантите на Отечествения съюз са десетки и стотици хиляди български граждани, които са верни на идеала за социална справедливост и всестранна ангажираност на държавата и на местната власт към техните нужди и които участват в обществения живот от вътрешна потребност и с вяра, че този идеал отново ще започне да се реализира. Отечественият съюз призовава всички личности, патриотични, национално-отговорни и социално ангажирани неправителствени организации и политически партии в общините да обединят усилията и волята си за просперитета на общината, селището и квартала и за благоденствието на техните граждани.”

В изказванията си делегатите споделиха своите тревоги и направиха конкретни предложения за по-нанатъшното утвърждаване на Отечествения съюз в общественото пространство. В заключителното си слово председателт изрази неговата и на цялото ръководство на Отечествения съюз увереност, че „ние за пореден път ще докажем в труден за нацията период правото и актуалността за съществуването на нашата организация в полза на род и Отечество. Готови сме да сътрудничим с всички, които искрено милеят за Родината.”

Спирдон Спирдонов

На снимката: Председателят на Отечествения съюз Симеон Симеонов и заместник-председателят на БСП Янаки Стоилов разговарят преди началото на Общото събрание.

Снимка Димитър Бебенов