Над 10 000 български семейства са се развели само за година у нас.

 

Ofmedia.bg

sad 050115Данните показват, че това са почти половината от сключените бракове за 2014 г., обобщаваНова ТВ.

Масово българите не успяват да преодолеят кризите в семейството, нито са склонни да потърсят специализирана помощ.

Поне четири семейни трагедии през последните години завършиха фатално. При последната от тях в Пловдивмъж застреля съпругата и дъщеричката сии се самоуби.

Психолозите са категорични, че подобни фатални развръзки биха могли да бъдат предотвратени, ако извършителите и жертвите им бяха потърсили помощ.

Решаването на проблемите е признак за емоционална култура, твърдят психолозите.

Помощ от семейни терапевти в България засега са склонни да търсят твърде малко двойки.

Размяна на ролите между партньорите, спиране на общуването, а понякога и финансови проблеми могат да са причини за раздор в българското семейство.

Ревността между двамата в семейството също е белег за изчезнала комуникация.

Мистерия около "Овергаз" по Нова година

 

gaz 040115Властта прави опит да ни открадне газовия бизнес, твърдят от дружеството

200 хиляди домакинства за малко да останат на студено навръх Нова година. В 00,00 часа на 1 януари "Газпром" е спрял подаването на газ за "Овергаз". С писмо, изпратено до "Овергаз", с копие до "Булгартрансгаз", "Газпромекспорт" съобщава, че от 1 януари 2016 г. обемите, заявени от "Овергаз", са нула и "Газпромекспорт" няма да доставя газ на дружеството към моментa.

Експерти заподозряха неизплатени задължения на "Овергаз" към руския доставчик, но тезата бе опровергана. "Овергаз Инк" изпълнява всички поети ангажименти към контрагентите си. Компанията няма просрочени дългове към "Газпромекспорт", а нормални текущи задължения по доставката на газ, заявиха от там.

"Овергаз Инк" не е получавала писмо от "Газпромекспорт", че предстои спиране на природния газ от 1 януари 2016 г. Компанията има сключен дългосрочен договор за доставка на синьо гориво с руското дружество до 2017 г., се посочва още в съобщение на "Овергаз" с уверението, че никой от клиентите на компанията не е застрашен от спиране на снабдяването с природен газ.

На свой ред МВнР на Русия опровергава съобщенията в българските медии за спиране на доставките на руски газ за България на компанията "Газпромекспорт". Оттам заявиха още, че по информация от ръководството на руската компания "Газпром" доставките на руски природен газ за България продължават безпроблемно по линия на държавната компания ЕАД "Булгаргаз" в обем 3 милиарда кубични метра, съответстващи на годишните потребности на страната.

От руското външнополитическо ведомство уточняват, че доставките дори могат да бъдат увеличени. Освен опровержението от руското МВнР, компанията "Овергаз Инк" също не потвърди да се е получавала писмо от "Газпром" за прекратяване на доставките на синьо гориво. Единствено шефът на Българския енергиен холдинг Жаклен Коен категорично твърди, че такова писмо има.

"Видях го с очите си. Не само на 1 януари има нула, но и за всички дни до 10 януари", каза той пред Нова телевизия. Думите му противоречат на официалната позиция на "Овергаз".

От "Овергаз" заподозряха опит за "заграбване на бизнеса им", а държавата отговори, че е направила "почти невъзможното", за да не спрат доставките за абонатите на компанията навръх Нова година. Пиарката на "Овергаз" Нери Терзиева заяви във фейсбук, че няма писмо на "Газпромекспорт" за спиране на доставките за "Овергаз".

Тя обясни за интерпретация на диспечерския център на "Газпромекспорт" в София, който в поредната си тридневна табличка за доставки за 30 и 31 декември и за 1 януари е написал 0 - "нула" срещу заявката на "Овергаз" за 1 януари. Тази "нула" не е потвърдена от "Газпромекспорт" и от "Газпром" по никакъв официален начин, увери Терзиева. Тя обясни, че "Овергаз" няма дългове към "Газпромекспорт" - има нормални текущи плащания по договор за доставка на газ, който е в действие още доста години.

Междувременно заради сигнала, че доставките може да спрат, премиерът инициира спешна среща и нареди да се създаде организация от държавните дружества в газовия сектор "Булгартрансгаз" и "Булгаргаз", така че да няма срив в доставките на газ. Единственият вариант за "Овергаз" остава да купува гориво от "Булгаргаз". Ако откаже да направи това, ще наруши условията на лицензията си, заяви шефът на БЕХ Жаклен Коен. От "Булгаргаз" веднага осигуриха необходимите количества на клиентите на "Овергаз" и към момента обстановката е нормална, увери Коен.

"Не мога да разбера защо в ситуация, в която държавата помага, започва да се говори, че държавата изнудва някого, че държавата мачка някого", коментира Коен. Според него 10-те процента увеличение върху цената на допълнителните количества газ трябва да се поемат от "Овергаз".

Има един източник на доставка на газ за България и двама търговци. Поинтересувайте се всеки един от тях на какви цени получава. Тук според мен не е лошо да се сезира Комисията за защита на конкуренцията и да се направи един икономически анализ, препоръча изпълнителния директор на БЕХ.

(Публикацията е от в. „Дума”)

Община Панагюрище стартира изпълнението на проект „Приеми ме‘ 2015“

 

Ofmedia.bg

proekt 301215Проект „Приеми ме‘ 2015”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме‘ 2015“ - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, допълва и надгражда приключващият в края на 2015 година проект „И аз имам семейство“.

Целта на проекта е да се усъвършенства и разшири обхвата на социалната услуга „Приемна грижа“ и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Основен акцент е предоставянето на социалната услуга на деца до 3­ годишна възраст, както и „Специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци.

На 22 и 23 декември 2015 година, в сградата на Общинска администрация, бе проведен конкурс за избор на Екип по приемна грижа. Със Заповед на Кмета на община Панагюрище са определени двамата социални работници за предоставяне на социалната услуга.

Минималната работна заплата стана 420 лева

 

Ofmedia.bg

pari 010115На 420 лв. eповишена минималната работна заплата за страната от 1 януари 2016 г.   В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. по отношение на минималната работна заплата (МРЗ) е предвидено:

 • увеличаване на размера на МРЗ от 1 януари 2016 г. – 420 лв.; 
• увеличаване на размера на МРЗ от 1 януари 2017 г. – 460 лв.; 
• за 2018 г. размерът на МРЗ ще се запази на ниво от 2017 г. – 460 лв.
Детски
Средномесечният доход на член от семейството по чл. 4 от Закона за семейните помощи за деца, който служи за граница за достъп до семейните помощи за деца от 01.01.2016 г. е в размер на 350 лв., а от 01.07.2016 г. нараства на 400 лв.

Семейните помощи за деца също имат лека промяна. Помощта съобразно броя на децата, за които се получава, се предвижда да бъде в следните размери: 
• 37 лв. за семейство с едно дете; 

• 85 лв. за семейство с две деца; 

• 130 лв. за семейство с три деца; 

• 140 лв. за семейство с четири деца, като с увеличаване на броя на децата в семейството, помощта в семейството ще се увеличава с 20 лв. 
За 2016 г. се запазват по-високите размери на месечните помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания и близнаци, като за децата с трайно увреждане помощта е в размер на 100 лв., а за децата близнаци в размер на 75 лв. за дете.

Еднократните помощи при раждане на първо, второ и трето дете са с по-високи размери в сравнение с помощта за четвърто и всяко следващо дете, а именно: за първо дете – 250 лв., за второ дете – 600 лв., за трето дете – 300 лв., за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв. С цел равнопоставеност и по-голяма справедливост е въведена еднократна помощ от 250 лв. при осиновяване в страната, което ще затвърди неговата важна роля като мярка за закрила на детето.

Пенсии
По отношение на размерите на пенсиите за 2016 г в бюджета на Държавното обществено осигуряване, който парламентът се предвижда:
• Осъвременяване на всички пенсии от 1 юли 2016 г. по „швейцарското правило” с 2,5 на сто.

• Увеличаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 157,44 на 161,38 лв. от 1 юли 2016 г.; 

• Увеличаване на социалната пенсия за старост от 115,15 на 118,03 лв. от 1 юли 2016 г.;

• Запазване на максималния размер на получаваните една и повече пенсии на 910,00 лв.;

• Въвеждане на възможност за преизчисляване на отпуснатите до 31 декември 2015 г. пенсии с намален индивидуален коефициент на лицата, които до 31 декември 2016 г. изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в Универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" на ДОО.

Сериозно дарение за реставрацията на Голямата базилика

 

Ofmedia.bg

bazilika 281215Руски бизнесмен, който живее в Приморско, е дарил огромни суми пари за възстановяване на български символи светини. Това съобщи директорът на Националния исторически музей (НИМ) Божидар Димитров.

По думите му дарението е било направено, след като мъжът научил за главната роля на Голямата базилика в Плиска и на манастира край нея в покръстването на Русия през 988 г. Именно заради това бизнесменът заделил 100 000 лева за реставрацията й.

Освен това дарил други 100 000 лева за аварийната консервация на средновековния храм „Св. Апостоли“ на нос Скамни в Созопол, който беше разкопан преди пет години в рамките на програма „Виа Понтика“. Друг руски гражданин също заделил от средствата си за реставрацията на Голямата базилика. Той бил подтикнат да направи този жест, тъй като бил силно вярващ християнин.