Почетоха паметта на граничарите Асен Илиев, Стоил Косовски и Георги Стоименов

 

Ofmedia.bg

graniza 150416Община Любимец, съвместно със Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Свиленград, организира възпоменателна церемония по повод 64-та годишнина от загиналите в престрелка на държавната граница граничари Георги Стоименов, Стоил Косовски и Асен Илиев. Събитието се проведе на 2 април в центъра на с. Вълче поле, съобщават от Общината. Поводът бе уважен от офицери и сержанти от резерва, водени от генерал-майор от запаса Стефан Ангелов. Участваха още заместник-областният управител на Хасково г-н Валентин Ангелов, Иво Антонов – и.д. директор на Дирекция «Социална политика» към Министерството на отбраната, настоящи и бивши служители на Гранична полиция, интернет-форума „Граничарите на България“, кметът на община Ивайловград г-жа Диана Овчарова, и граждани.

По покана на организаторите на церемонията присъства и генерал-майор от запаса Нонка Матова - световен шампион по спортна стрелба и председател на Тракийското дружество в гр. Пловдив. Друг специален гост бе подполковник от запаса Георги Нанков – първият началник на заставата в с. Вълче поле след разстрела на момчетата.

Кметът на община Любимец Анастас Анастасов, който е и подполковник от резерва, изнесе слово по повод годишнината от събитието. В него той отправи благодарност към работата на сега действащия състав на Гранична полиция.

След официалната церемония всички паднаха на колене и с едноминутно мълчание почетоха паметта на младите момчета. Всеки един от присъстващите положи цветя пред паметника, построен в тяхна чест през 1982 г. в центъра на селото и отдаде заслужена почит.

Правителството към парламента: Не всичко е наред в армията

 

Спирдон Спирдонов, Otbrana.com

armiа 040416Тринадесет извода за състоянието на отбраната трябва да извадят народните представители от междупартийните и вътрешно-коалиционните препирни, ако действително мислят за спокойствието на гражданите. Ето един от 13-те: „Има риск да бъде поставено под въпрос доверието към Република България като надежден съюзник.”

На депутатите ще се наложи да четат внимателно Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2015 г., който правителството прие и внася за обсъждане и гласуване в Народното събрание. И то не толкова за успокояващите данни колко повече учения са проведени, а заради 13-те извода, които не само подсказват, но направо казват къде са пробойните.

Първи извод: Продължава финансовият недостиг

В доклада е записано, че българските въоръжени сили изпълниха успешно задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, но, забележете, с редица затруднения, свързани с продължителния финансов недостиг и състоянието на въоръжението и бойната техника.

Втори извод: Подпомагане на населението, но без специално оборудване

Ръкопляскаме на успешното и ефективно подпомагане на населението при бедствия и извънредни ситуации. Трябва да знаем обаче, че не е решен въпросът със специалното оборудване, резервните части и материалните средства за формированията за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия.

Трети извод: Предвидените средства по Програма 2020 да се подават ритмично

Правителството казва в прав текст на Народното събрание, че е много важно е да се осигуряват ритмично предвидените в гласуваната от него Програма 2020 средства за отбрана, включително и отпускането на допълнителни средства от централния бюджет за реализацията на модернизационни проекти и окомплектоване с личен състав. За тази година разчетът е, че с предвижданите допълнително от централния бюджет 160 млн. лв., с което разходите за отбрана да достигнат до 1,35% от БВП, могат да стартират спешни проекти за модернизация.

Четвърти извод: За проектите – значителни допълнителни средства

Предвид променената среда за сигурност се засилва значението на придобиването на нов тип боен самолет за Военновъздушните сили, нови бойни машини за Сухопътни войски, модернизация на съществуващите и придобиване на нови кораби за Военноморските сили и др. За ВВС и ВМС министрите взеха решение. За Сухопътни войски бариерата „Министерски съвет” все още не е вдигната. Когато гласуват бюджетите, депутатите трябва да знаят, че за пълното реализиране на проектите ще са необходими значителни допълнителни средства и през следващите години.

Пети извод: Споразумението с Полша за МиГ-29 е само временно решение

Според правителството Споразумението с Република Полша за осигуряване на логистична поддръжка и ремонт на авиационни двигатели за самолети МиГ-29 води до намаляване на зависимостта от доставчици на въоръжение и техника от страни извън НАТО и ЕС, което е една от целите на програмата на правителството. По този начин страната ни ще разполага с повече изправни самолети МиГ-29. Но тук идва и признанието: „Това обаче е само временно решение, което по никакъв начин не замества необходимостта от спешно стартиране на проект за придобиване на нов тип боен самолет.”

Шести извод: ВВС трябва да имат самостоятелни способности

Едно изречение в доклада, което дава надежди за родните ВВС: „Провеждането на съвместна мисия по охрана на въздушното пространство на страната със сили и средства на съюзни държави не снема отговорността от държавата да поддържа и развива самостоятелни способности на Военновъздушните сили за защита на въздушния суверенитет.” Така че депутатите не бива да се успокояват с промяната, която направиха в Закона за отбраната и Въоръжените сили. Те решиха охраната на въздушното пространство на България да се осъществява от Българската армия, самостоятелно или съвместно с въоръжени сили на съюзнически държави. Със защитата обаче ВВС трябва да се справят самостоятелно. А това означава да бъдат развивани в правилната посока.

Седми извод: Има риск да бъде поставено под въпрос доверието към Република България като надежден съюзник

Тук нещата са повече от притеснителни: „Недостигът на финансови и материални средства през предходните години оказва акумулиращо негативно влияние върху изпълнението на Целите за способностите 2013 на НАТО. Особено критично е положението с онези от тях, които са с настъпил или наближаващ срок за готовност. Изоставането в изпълнението на тези цели, както и закъснението в изграждането и подготовката на декларираните формирования поставя под въпрос доверието към Република България като надежден съюзник.” Самокритиката трябва не само да се оцени, но и да предизвика съответните решения.

Осми извод: Нефективен учебен процес

„Ограничените финансови средства влияят негативно на поддържането на техниката в изправност и на ефективното провеждане на мероприятията от ежедневния учебен процес във военните формирования.” Имаше времена, когато за неизправна техника се налагаха сурови наказания.

Девети извод: Проблеми с обществените поръчки

„Допълнителни затруднения има и във връзка с процедури за обществени поръчки, както и при управлението и разпореждането със собствеността.” Свидетели сме на спиране на обществени поръчки, проверки на Инспектората на МО, очаквани проверки на Сметната палата, дори министърът на отбраната бе извикан в петък във Военна окръжна прокуратура в София. При такава обстановка не може да няма нарушаване на ритъма на работа.

Десети извод: Рискове от съхранението на боеприпаси на фирми

„Забавянето на утилизацията на боеприпасите и несвоевременното извозване на закупените боеприпаси от фирмите – купувачи създават рискове по тяхното съхранение, не се освобождават своевременно складовите площи, необходими за съхранение на други боеприпаси и се увеличават разходите на военните формирования за осъществяване процеса по съхранението им.” Това е проблем с многогодишна история. Дали надвисналата опасност от терористични актове, няма да ускори вземането на адекванти решения?

Единадесети извод: Текучеството пречи на изпълнението на задачите

„Хората в отбраната остават най-важният компонент на отбранителните способности. Формирането и реализацията на целенасочена социална политика е наложително условие за повишаване на интереса към военната професия и за поддържане на достатъчни нива на окомплектованост на Българските въоръжени сили. Процентът на комплектованост с личен състав дава възможност за изпълнение на задачите по трите мисии на въоръжените сили, но със затруднение, поради дефицит на определени способности. Намаленият личен състав и неокомплектоваността, текучеството и загубата на подготвени специалисти, допълнителното натоварване на състава със задачи по осигуряване на ежедневни и специфични дейности, генерират рискове за неефективно изпълнение на основни задачи.” Въпросът е – ще има ли някога политическа воля за повишаване социалния статус на военнослужещите, а не само за ограничаване и намаляване на социалните им права, както се прави в последно време.

Дванадесети извод: Необходимо е междуинституционално противодействие на хибридните заплахи

„Предвид новата среда за сигурност, нараства значението и необходимостта от подобряване на механизмите за взаимодействие между институциите от целия сектор за сигурност, разработване на координирани политики и стратегическа концептуална рамка за противодействие на хибридните предизвикателства.” Засега този въпрос се решава само на конференции и кръгли маси. И то най-вече в сферата на отбраната.

Тринадесети извод: Не сме готови за ефективна киберотбрана

„Продължаващата липса на национален орган по киберсигурност и национални регламентиращи документи в тази област значително затрудняват прилагането на политиките за сигурност на НАТО и ЕС за изграждане на национални способности за киберотбрана и за повишаването на съюзните.” Този извод, не само, че е 13-ти, може да се превърне в камъчето, което да обърне колата. Само това предупреждение е достатъчно, за да се вземат бързи решения.

Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите стана на 101 години

 

Ofmedia. bg

101 8 300316Днес при тържествена обстановка в ЦВК Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите отбеляза 101 години от своето създаване. В приветствието на президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Плевнелиев той бе определен като пример за морал, вярност, преданост и любов към Родината. Съюзът е с високо обществено признание и разчитаме на добра съвместна работа, както досега, се посочва в поздравителния адрес на министъра на отбраната Николай Ненчев. От името на Отечествения съюз приветствие поднесе неговият заместник-председател Васил Точков.

Със заповед на министъра на отбраната бяха наградени военноинвалиди и военнопострадали. Отличията връчи заместник-министърът на отбраната Димитър Кюмюрджиев. Награден знак „За военна доблест” – трета степен, получи младши сержант от запаса Венцислав Кюковски от Бяла Слатина. С бинокъл бе наградена Стойка Георгиева от Балчик, със сувенирен нож за автомат „Калашников” – Григор Григоров от София и редник от запаса Симо Чилингиров, а с грамоти – Димитър Павлов от Плевен, Васил Тюкенов от Велинград, Стефка Тончолакова от Хасково, Иванка Манова от Костенец, Иванка Памукчиева от Троян, Ненка Желязкова от Хасково и Велка Иванова от Сливен.

Със заповед на началника на отбраната генерал-лейтенант Константин Попов с бинокъл бяха наградени капитан II ранг от запаса Минчо Желязов от Варна и редник от запаса Петър Иванов от Перник. Отличията връчи бригаден генерал Емил Шошев, директор на дирекция „КИС” в Щаба на отбраната. Той поздрави военноинвалидите и военнопострадалите от името на висшето военно ръководство и лично от началника на отбраната.

Председателят младши лейтенант от запаса Петър Велчев проследи героичната 101-годишна история на съюза и заяви готовност да продължава активната военно-патриотична и социална дейност. До 2-3 месеца, посочи той, ще предложим промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, които са изключително належащи, с оглед на състоянието на нашите членове.

Поздравителни адреси бяха изпратили още заместник-председателят на Народното събрание Красимир Каракачанов, министърът на здравеопазването Петър Москов, председателят на Комисията по отбрана в парламента генерал от резерва Михо Михов, заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, народните представители Георги Гьоков и Емил Райнов, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Андрей Боцев, началникът на ВА „Георги С. Раковски” генерал-майор Тодор Дочев, началникът на ЦВО полковник Георги Петков, председателят на НС на БСП Михаил Миков, Национална асоциация „Сигурност”, Съюзът на ветераните от войните, БАС, СОР „Атлантик”, Общинските съвети в Сандански, Троян, Бяла Слатина и Велико Търново. Председателят на Общинския съвет в Стара Загора бе изпратил почетен плакет. Това стана повод г-н Велчев да призове кметовете и общинските ръководства за по-тясно сътрудничество с дружествата на съюза по места.

В знак на благодарност за активната работа в интерес на съюза Петър Велчев награди дружествата в Сливен, Плевен и Балчик, военноинвалидите Григор Григоров, Петър Иванов и Никола Станчев, заместник-министъра на отбраната Димитър Кюмюрджиев, бригаден генерал Емил Шошев, и.д. директор на дирекция „Социална политика” Иво Антонов, държавните служители от дирекцията полковник от запаса Диян Валянов и капитан от запаса Марин Маринов, президента на СИОР подполковник от запаса Димитър Попов, капитан далечно плаване Атанас Илев, генералите от запаса и резерва Стоян Топалов, Кирил Цветков, Георги Кендеров, Стоимен Стоименов, Стефан Ангелов и др.

Своите поздравления от трибуната отправиха председателят на Обществения съвет по въпросите на отбраната генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков, председателят на СОСЗР генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов, председателят на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ капитан далечно плаване Атанас Илев, заместник-председателят на Отечествения съюз Васил Точков и ректорът на Университета по библиотекознание и информационни технологии проф. Стоян Денчев.

Тържеството завърши с поздравителен концерт на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили при Националната гвардейска част.

Патриархът награди Гиньо Ганев

 

Ofmedia.bg

ganev 010416Патриарх Неофит награди Гиньо Ганев с църковен орден "Св. Йоан Рилски" - първа степен. Награждаването се състоя на тържествена церемония в Синодалната палата и е за заслугите на Ганев за възстановяването на единството на Българската православна църква и за укрепването на нейния авторитет както чрез законодателни инициативи, така и чрез публично заявени от него позиции.

Повод за награждаването на Гиньо Ганев е и 25-ата годишнина от приемането на Конституцията от 1991 г., с която се гарантира правото на вероизповедание на българските граждани и се утвърждава Източното православие като традиционно вероизповедание за България.
В тежките години на разкола редица български общественици, интелектуалци и законотворци подкрепиха усилията на Светия синод да възстанови каноничното единство на родната ни БПЦ, като в онези дни на изпитания, те решително застанаха на страната на истината, посочи в словото си патриарх Неофит. Той отбеляза, че сред тези българи се откроява личността на Гиньо Ганев - като виден политик, високоавторитетен общественик, парламентарист и конституционалист.
Негово светейшество припомни и приноса на Гиньо Ганев за внасянето в Народното събрание през 1999 г. на законопроекта за единството на БПЦ и за активната му парламентарна подкрепа за внесения на 5 юли 2001 г. Закон за вероизповеданията. 

Неговото приемане допринесе за възстановяване на единството на БПЦ и за укрепване на правния й статут. По-късно като български омбудсман Гиньо Ганев продължи да отстоява водещата роля на православието у нас и да брани правата и свободите на гражданите, и особено - правото на вероизповедание, заяви патриарх Неофит, цитиран от БТА.

В словото си след награждаването Гиньо Ганев, който е и почетен председател на Отечествения съюз, говори за житейската политика, основаваща се на разума, реализма и на разбирателството, но свързани и с толерантността, но не като търпимост, а като активно гражданско поведение, действие и инициатива. Едно такова църковно отличие не са дава за минали заслуги - това би било и обидно, и нелепо. То се дава, мисля, не за миналото, а се заслужава всеки ден и всеки миг, посочи Ганев.

Премиерът и главният прокурор: Закъсняваме със Закона за антитероризма

 

Ofmedia.bg

cacarov 280316Закъсняваме с мерките срещу тероризма, трябва бързо да приемем новия антитерористичен закон, както изисква Еврокомисията. Това обяви главният прокурор Сотир Цацаров пред Би Ти Ви. Той подчерта, че законодателите трябва да побързат не заради настояването на Брюксел, а в интерес на националната сигурност, съобщава Труд.

„Имаме възможността да наваксаме със закъснението. По-добре да направим нещо, било то и по-късно, отколкото да не правим нищо", каза Цацаров. Проектозаконът се обсъжда в момента от експерти на прокуратурата, МВР и ДАНС. В него ще се даде определение на различните нива на заплаха. Ще се регламентират случаите, в които държавата затваря станциите на метрото и летищата, кога се налага отмяна на учебни занятия или прекъсването на мобилните комуникации. Според проектозакона заподозрени във връзка с джихадисти ще влизат в черни списъци на службите и ще им бъде отказван достъп до страната.

„Абсолютно сме закъснели, надявам се до една-две седмици да го внесат - коментира премиерът Борисов. - Година и половина говорим за промените в конституцията, а трябваше да променим законите, които се отнасят за хората."

„Аз съм против това антитерористичното законодателство да дава извънредни правомощия на магистратите и на службите", поясни Цацаров.

„Ако искаме прекратяване дейността на определено юридическо лице - сдружение, организация - заради това, че тя е близка до тероризъм, прикрива го, финансира то и т.н., това трябва да стане със съдебно решение. Друг е въпросът, че процедурата трябва да бъде по-ускорена във времето, например по-бързо да се дават разрешения за следене и подслушване. Но при всички случаи със съответните права на защита", каза той. Обвинител №1 добави, че има опасения от злоупотреби все пак.

„Със или без закон е най-трудно при разследвания за тероризъм да се стиковат всички служби за сигурност помежду си. Често те крият помежду си важна информация за заподозрени терористи, за да си присвоят заслугите за определен агент", каза Георги Илиев от Националната следствена служба, който разследва атентата на летище „Сарафово". „Винаги когато се провежда такава акция, не трябва да има двама генерали. Един трябва да кара влака. Той да взема решения и да поема отговорност и никой да не се обижда, че не е на първа линия, а на втора и че след това на някого са раздали медали и на някого не...", добави Илиев.