„Срещи с историята“ излезе от печат

 

1 040421

 

Дамян Атанасов

След дълги перипетии, в условията на епидемия от Ковид  - 19 и безпаричие, благодарение  настойчивостта и усилията ,главно, на проф.д-р Искра Баева и Трифон Митев, излезе от печат маститият сборник /400 страници/ под надслов „Срещи с историята“ , съдържащ научните доклади и материали от проведените през 2019 г. от НС на ОС две забележителни по ниво и масовост на участие научни конференции, посветени на две възлови дати в най-новата история – 75 –та годишнина от събитията на 09.09.1944 г. и 30-та годишнина от събитията на 10.11.1989 г.

Отпечатването на материалите от двата отделни научни форума в общ сборник дава възможност на читателите и анализаторите да съпоставят безпристрастно мащабите и последствията от повратните за страната събития през 20-ти век.

Първият екземпляр от новото издание  председателят на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ връчи на КОРНЕЛИЯ НИНОВА – председател на БСП.